ยินดีต้อนรับ  คุณ    เข้าสู่ระบบของวิเศษสุข      
 
คำที่ใช้ค้นหา
 
ค้นหาจาก
 
   

ค้นหาคำว่า "" จาก "ข้อมูลทั้งหมด" พบข้อมูลทั้งหมด (718)รายการ
รหัส
ชื่อวัสดุ
จำนวนที่มีอยู่
A000001
เหล็กตัวซี 5 นิ้ว
0
A000002
เหล็กตัวซี 6 นิ้ว
0
A000003
ท่อแป๊ปกลม 2 นิ้ว 3.2 มิล
0
A000004
เหล็กเส้น 25 มิลอ้อย
0
A000005
เหล็กเส้น 20 มิล (คานชั้นบน)
0
A000006
เหล็กเส้น 20มิล(คานล่างแฝด)
0
A000007
เหล็กเส้น 9 มิล(คานล่างแฝด)
0
A000010
เหล็กเส้น 16 มิล (คานชั้นบน)
0
A000015
เหล็กเส้น 12 มิล (คานชั้นบน)
0
A000020
เหล็กเส้น 16 มิล (เสาชั้นบน)
0
A000025
เหล็กเส้น 16 มิล (คานชั้นล่าง)
0
A000030
เหล็กเส้น 12 มิล (คานชั้นล่าง)
0
A000031
เหล็กเส้น 12 มิล (เสาระเบียง)
0
A000035
เหล็กเส้น 16 มิล (เสาชั้นล่าง)
0
A000040
เหล็กเส้น 16 มิล (เสาต่อระเบียงหน้า)
0
A000041
เหล็กเส้น 16 มิล (ตอม่อ)
0
A000042
เหล็กเส้น 9 มิล (ปอกเสาล่าง)
0
A000043
เหล็กเส้น 9 มิล (ปอกเสาบน)
0
a000045
เหล็กเส้น12มิล(ต่อม้อ)
0
A000050
เหล็กเส้น 12 มิล (ทำบันได)
0
A000055
เหล็กเส้น 12 มิล (ทำปีกนก)
0
A000056
เหล็กเส้น 12 มิล (กันสาดบน)
0
A000060
เหล็กเส้น 9 มิล (ทำบันได)
0
A000065
เหล็กเส้น 9 มิล (เคาน์เตอร์ครัว+ห้องน้ำ)
0
A000070
เหล็กเส้น 9 มิล (ต่อม้อ)
0
A000075
เหล็กเส้น 9 มิล (ทับหลังใต้โค้งระเบียงหน้า)
0
A000080
เหล็กเส้น 9 มิล (ทำคานชั้นบน)
0
A000085
เหล็กเส้น 12 มิล ( ทำโค้ง )
0
A000090
เหล็กเส้น 9 มิล (เคาน์เตอร์ห้องน้ำ)
0
A000095
เหล็กเส้น 9 มิล (ทำโค้ง + เสาระเบียง)
0
A000100
เหล็กเส้น 9 มิล (ทำโค้ง)
0
A000105
เหล็กเส้น 9 มิล (ทำปีกนก)
0
A000110
เหล็กเส้น 9 มิล (รั้วรอบ+รางประตู)
0
A000115
เหล็กเส้น 9 มิล (ทำรั้ว)
0
A000120
เหล็กเส้น 9 มิล (เสาห้องครัว)
0
A000121
เหล็กเส้น 9 มิล (ปอกคานล่าง)
0
A000122
เหล็กเส้น 12 มิล (เสาห้องครัว)
0
A000125
เหล็กเส้น 6 มิล (กันขโมย)
0
A000130
เหล็กเส้น 6 มิล (ทับหลัง)
0
A000135
เหล็กเส้น 6 มิล (ปอกคานชั้นบน)
0
A000140
เหล็กเส้น 6 มิล (ปอกคานชั้นล่าง)
0
A000145
เหล็กเส้น 6 มิล (ปอกคานรั้ว + ทับหลัง)
0
A000150
เหล็กเส้น 6 มิล (ปอกเสาชั้นบน)
0
A000155
เหล็กเส้น 6 มิล (ปอกเสาชั้นล่าง)
0
A000160
เหล็กเส้น 6 มิล (ปอกเสารับระเบียง)
0
A000165
เหล็กเส้น 6 มิล (ทับหลังบน+ล่าง)
0
A000170
เหล็กเส้น 6 มิล (ปอกเสาห้องครัว)
0
A000171
เหล็กกลม 1 นิ้ว หนามิล5
0
A000172
ท่อแป๊ปดำ 4x3มิล
0
A000173
ท่อแป๊ปดำ 6x3มิล
0
A000174
เหล็กตัวซี 8 นิ้ว x 3.2 มิล
0
A000175
เหล็กตัวซี 4 นิ้ว ( หลังคา )
0