ยินดีต้อนรับ  คุณ    เข้าสู่ระบบของวิเศษสุข      
 
คำที่ใช้ค้นหา
 
ค้นหาจาก
 
   

ค้นหาคำว่า "" จาก "ข้อมูลทั้งหมด" พบข้อมูลทั้งหมด (770)รายการ
รหัส
ชื่อวัสดุ
จำนวนที่มีอยู่
4596
GoldenTabs
0
5363
Barnypok
0
A000001
เหล็กตัวซี 5 นิ้ว x3.2 มิล
0
A000002
เหล็กตัวซี 6 นิ้วX3.2 มิล
0
A000003
ท่อแป๊ปกลม 2 นิ้ว 2.3 มิล
0
A000004
เหล็กเส้น 25 มิลอ้อย
0
A000005
เหล็กเส้น 20 มิล (คานชั้นบน)
0
A000006
เหล็กเส้น 20มิล(คานล่างแฝด)
0
A000007
เหล็กเส้น 9 มิล(คานล่างแฝด)
0
A000010
เหล็กเส้น 16 มิล (คานชั้นบน)
0
A000015
เหล็กเส้น 12 มิล (คานชั้นบน)
0
A000020
เหล็กเส้น 16 มิล (เสาชั้นบน)
0
A000025
เหล็กเส้น 16 มิล (คานชั้นล่าง)
0
A000030
เหล็กเส้น 12 มิล (คานชั้นล่าง)
0
A000031
เหล็กเส้น 12 มิล (เสาระเบียง)
0
A000035
เหล็กเส้น 16 มิล (เสาชั้นล่าง)
0
A000040
เหล็กเส้น 16 มิล (เสาต่อระเบียงหน้า)
0
A000041
เหล็กเส้น 16 มิล (ตอม่อ)
0
A000042
เหล็กเส้น 9 มิล (ปอกเสาล่าง)
0
A000043
เหล็กเส้น 9 มิล (ปอกเสาบน)
0
a000045
เหล็กเส้น12มิล(ต่อม้อ)
0
A000050
เหล็กเส้น 12 มิล (ทำบันได)
0
A000055
เหล็กเส้น 12 มิล (ทำปีกนก)
0
A000056
เหล็กเส้น 12 มิล (กันสาดบน)
0
A000060
เหล็กเส้น 9 มิล (ทำบันได)
0
A000065
เหล็กเส้น 9 มิล (เคาน์เตอร์ครัว+ห้องน้ำ)
0
A000070
เหล็กเส้น 9 มิล (ต่อม้อ)
0
A000075
เหล็กเส้น 9 มิล (ทับหลังใต้โค้งระเบียงหน้า)
0
A000080
เหล็กเส้น 9 มิล (ทำคานชั้นบน)
0
A000085
เหล็กเส้น 12 มิล ( ทำโค้ง )
0
A000090
เหล็กเส้น 9 มิล (เคาน์เตอร์ห้องน้ำ)
0
A000095
เหล็กเส้น 9 มิล (ทำโค้ง + เสาระเบียง)
0
A000100
เหล็กเส้น 9 มิล (ทำโค้ง)
0
A000105
เหล็กเส้น 9 มิล (ทำปีกนก)
0
A000110
เหล็กเส้น 9 มิล (รั้วรอบ+รางประตู)
0
A000115
เหล็กเส้น 9 มิล (ทำรั้ว)
0
A000120
เหล็กเส้น 9 มิล (เสาห้องครัว)
0
A000121
เหล็กเส้น 9 มิล (ปอกคานล่าง)
0
A000122
เหล็กเส้น 12 มิล (เสาห้องครัว)
0
A000125
เหล็กเส้น 6 มิล (กันขโมย)
0
A000130
เหล็กเส้น 6 มิล (ทับหลัง)
0
A000135
เหล็กเส้น 6 มิล (ปอกคานชั้นบน)
0
A000140
เหล็กเส้น 6 มิล (ปอกคานชั้นล่าง)
0
A000145
เหล็กเส้น 6 มิล (ปอกคานรั้ว + ทับหลัง)
0
A000150
เหล็กเส้น 6 มิล (ปอกเสาชั้นบน)
0
A000155
เหล็กเส้น 6 มิล (ปอกเสาชั้นล่าง)
0
A000160
เหล็กเส้น 6 มิล (ปอกเสารับระเบียง)
0
A000165
เหล็กเส้น 6 มิล (ทับหลังบน+ล่าง)
0
A000170
เหล็กเส้น 6 มิล (ปอกเสาห้องครัว)
0
A000171
เหล็กกลม 1 นิ้ว หนามิล5
0
A000172
ท่อแป๊ปกลม 4x4.5มิล
0
A000173
ท่อแป๊ปกลม 6x5.5มิล
0
A000174
เหล็กตัวซี 8 นิ้ว x 3.2 มิล
0
A000175
เหล็กตัวซี 4 นิ้ว ( หลังคา )
0
A000180
เหล็กตัวซี 3 นิ้ว ( หลังคา )
0
A000185
เหล็กฉาก 1x1 ( หลังคา )
0
A000190
เหล็กกล่อง 6 หุน ( หลังคา )
0
A000191
เหล็กฉาก 2.5 นิ้วx5มิล
0
A000192
เหล็กแบน 1.5 x 6 มิล
0
A000195
เหล็กกล่อง 1.5 x 3 ( ระเบียง )
0
A000200
เหล็กกล่อง 1.5 x 1.5 ( ระเบียง )
0
A000210
เหล็กกล่อง 1 x 1 ( ระเบียง )
0
A000211
เหล็กกล่อง 4 หุน
0
A000212
เหล็กกล่อง 4x4
0
A000213
เหล็กฉาก 1.5x3 มิล
0
A000214
เหล็กกล่อง 1x1x1.6มิล
0
A000215
เหล็กกล่อง 1.5 x 3 นิ้ว ( ประตู )
0
A000220
เหล็กกล่อง 1 x 1 นิ้ว (ประตู )
0
A000225
เหล็กฉาก 1.5 x 3.0 ( ประตู )
0
A000230
เหล็กกล่อง 1.5 x 1.5 นิ้ว ( ประตู )
0
A000231
เหล็กแบน 1.5 นิ้ว x 4 มิล (ประตู)
0
A000232
เหล็กเพา (รางประตู)
0
A000235
เหล็กตัวซี 4 นิ้ว ( รอบล่าง )
0
A000240
เหล็กฉาก 1 x 1 ( รอบล่าง )
0
A000245
เหล็กกล่อง 1 x 1 (รอบล่าง)
0
A000250
เหล็กกล่อง 1 x 2 ( รั้ว )
0
A000251
เหล็กกล่อง 5x5x4 มิล
0
A000252
แผ่นตัด 6x6x8 มิล
0
A000253
แผ่นตัด 12x12x10 มิล
0
A000254
ท่อแป๊ปกลม 3 x 3.2 มิล
0
A000255
เหล็กตัวซี 3 นิ้ว ( ห้องครัว )
0
A000256
สแตนเลสกลม 2 นิ้ว
0
A000257
ท่อดำ 2 นิ้ว
0
A000258
แผ่นเหล็กตัดกลม 2 นิ้ว
0
A000259
ตะแกรงฉีก SX-31
0
A000260
เหล็กแบน 1 x 4 มิล (รับรางน้ำ )
0
A000261
เหล็กฉาก 2x2x3มิล
0
A000262
ตะแกรงฉีก XS 51
0
A000263
ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี 4 นิ้ว
0
A000264
เหล็กเส้น 12 มิล บลส.
0
A000265
ลวด
0
A000266
วายเมท (แผง ตา 15 )
0
A000267
แผ่นเหล็กตัด
0
A000270
วายเมท
0
A000271
เหล็กกล่อง 2x4x3.2 มิล
0
A000272
เหล็กกล่อง 4x4 x3.2 มิล
0
A000273
แผ่นเพส 4x4x6มิล (6 ม.)
0
A000274
แผ่นเพส 8x8x6มิล
0
A000275
เหล็กแป๊ปกลม 1 นิ้ว4หุน x 3.2 มิล
0
A000276
เหล็กแป๊ปกลม 4 หุน x 2.6 มิล
0
A000277
เหล็กแป๊ปกลม 1.5 นิ้ว x 2.3 มิล
0
A000278
แป๊ปกลม 6 หุน x 1 มิล
0
A000279
เหล็กกล่อง 2x6x2 มิล
0
A000280
เหล็กกล่อง 1x1x3มิล
0
A000281
เหล็กกล่อง 2x2x3มิล
0
A000282
เหล็กกล่อง 3x3x2.0มิล
0
A000283
เหล็กฉาก 2x2x5มิล
0
A000284
เพลทเหล็ก 1 นิ้ว 4 มิล
0
A000285
เพลทเหล็ก 2 นิ้ว 6 มิล
0
A000286
เพลทเหล็ก 3 นิ้ว 9 มิล
0
A000287
เหล็กเส้น 9 มิล บ.ล.ส (6 ม.)
0
A000288
เหล็กกล่อง 1.5x3x2.3 (6 ม.)
0
A000289
เหล็กกล่อง 1x2x2มิล (6 ม.)
0
A000290
เหล็กกล่อง 1x1x2มิล ( 6 ม.)
0
A000291
เหล็กกล่อง 2x2x2.3 ( 6 ม. )
0
A000292
เหล็กแบน 2x2.5 มิล
0
A000293
เหล็กฉาก 1มิล2x1มิล2x5มิล
0
A000294
ท่อแป๊ปกลม 5 x 4.5
0
A000295
กลอนลงดินซ้าย 17
0
A000300
กลอนลงดินขวา 17
0
A000301
กุญแจเขาควาย
0
A000305
ลูกล้อ 3
0
A000310
ล้อประคอง
0
A000315
ขาล้อคู่ตาย
0
A000325
พุกเหล็ก 3/8
0
A000330
หูช้าง
0
A000333
ท่อดำกลม 3 นิ้ว
0
A000340
บู๊ชประตู 1.5
0
A000345
กลอนขวาง 6 นิ้ว ซ้าย
0
A000350
กลอนขวาง 6 นิ้ว ขวา
0
B000001
โมเนียเงินวิเศษสุข
0
B000005
ครอบสันโค้ง
0
B000010
ครอบหางมล
0
B000015
ครอบปิดจั่ว
0
B000020
ครอบข้างโมเนีย
0
B000025
ครอบข้างลอนคู่
0
B000030
ครอบสามทาง
0
B000040
ครอบปิดชาย
0
B000045
ครอบสันโค้ง 2 ทาง
0
B000046
แผ่นสมาร์ทบอร์ด 6 มิล
0
B000090
บล็อกแก้ว
0
B000100
กระเบื้องลอนคู่ 1.50 x 5 มิล
0
B000105
กระเบื้องลอนคู่ 1.20 x 5 มิล
0
B000107
กระเบื้องลอนคู่เทา 1.50 x 5 มิล
0
B000110
กระเบื้องลอนใส 1.50 x 5 มิล
0
B000200
สกูรเกลียวปล่อย 1 นิ้ว
0
B000201
สกูรเกลียวปล่อย 2.5 นิ้ว
0
B000202
สกูรปลายสว่าน 1.5 นิ้ว/กล่อง
0
B000205
สกูรปลายสว่าน 2 นิ้ว/กล่อง
0
B000210
สกูรเกลียวปล่อย 4 นิ้ว
0
B000214
สกูรเกลียวปลายสว่าน 2.5 นิ้ว/ก
0
B000215
สกูรเกลียวปลายสว่าน(สีทอง8x2)/ก
0
B000220
ฟุ๊คเหล็ก PVC / กล่อง
0
B000225
สีทาหลังคาเงิน
0
C000001
หินสเป็ก/คิว
0
C000002
สิบล้อถ่ายดิน/วัน
0
C000003
ดินจืด
0
C000004
แม็คโคตักดิน/เที่ยว
0
C000005
ดิน
0
C000006
ดิน รถ 6 ล้อ
0
C000007
ลูกรัง
0
C000008
ลูกรัง 6 ล้อ
0
C000009
หินคลุก/คิว
0
C000010
ทรายถม
0
C000011
ทรายถม 6 ล้อ
0
C000012
ถม/คิว
0
C000013
ดิน/คิว
0
C000014
ลูกรัง/คิว
0
C000015
ทรายหยาบ
0
C000016
ทรายหยาบ 6 ล้อ
0
C000017
หินเกล็ด 6 ล้อ
0
C000018
หยาบ/คิว
0
C000019
หิน1/คิว
0
C000020
ทรายละเอียด
0
C000021
ทรายละเอียด 6 ล้อ
0
C000022
ละเอียด/คิว
0
C000023
หินคลุก 6 ล้อ
0
C000024
หิน1 6 ล้อ
0
C000025
หิน1
0
C000026
หินคลุก/พ่วง
0
C000027
แม็คโคเล็กPC 30 ครึ่งวัน
0
C000028
รถบรรทุก 6 ล้อ ครึ่งวัน
0
C000029
แทรกเตอร์
0
C000030
แม็คโค/ชั่วโมง
0
C000031
แม็คโคเล็ก/วัน
0
C000032
แม็คโคเล็กPC 30/วัน
0
C000033
รถบรรทุก 6 ล้อ
0
C000034
แม็คโคPC30/ชั่วโมง
0
C000035
ท่อใยหิน 4x3.00
0
C000037
หินเกร็ด/คิว
0
C000040
ท่อใยหิน 6x3.00
0
C000045
ท่อใยหิน 10x3.00
0
C000049
บ่อพักกลาง
0
C000050
บ่อพักท่อใยหิน
0
C000051
อิฐบล๊อก (รั้ว)
0
C000055
บอพักถนน 40 ซม.
0
C000056
บ่อพักถนน .60
0
C000059
ท่ออัดแรง .60
0
C000060
ท่ออัดแรง 40x 1.00
0
D000005
วงกบเกล็ดตาย 43x58
0
D000010
วงกบเกล็ดไม้ 40x40
0
D000015
วงกบเกล็ดไม้ 50x80
0
D000020
วงกบเกล็ดหมุน 2 ช่อง 68x109
0
D000025
วงกบครัวข้างพ่วงเกล็ด.70x2.00
0
D000030
วงกบบานเลื่อน 1.75x1.90
0
D000035
วงกบประตู .70x2.00
0
D000040
วงกบประตู .80x2.00
0
D000045
วงกบประตู .80x2.20
0
D000050
วงกบระเบียงบน .80x2.00
0
D000055
วงกบหน้าบ้าน .90x2.00
0
D000060
วงกบหน้าบ้าน 1.60x2.00
0
D000065
วงกบหน้าบ้าน 1.60x2.20
0
D000075
วงกบห้องเก็บของ .70x.90
0
D000080
วงกบห้องเก็บของ .70x1.80
0
D000090
วงกบห้องเก็บของ 1.05x1.00
0
D000100
วงกบห้องน้ำ .70x2.20
0
D000105
วงกบเก็บของ .80x.85 (6 ม.)
0
D000106
วงกบเก็บของ .60x1.00 (บ้านแฝด)
0
D000107
วงกบเก็บของ .80 x 1.00
0
D000110
วงกบ 70x1.20 ม.
0
E000001
กระเบื้องบอลลี่เบส 12x12
0
E000002
กระเบื้องอิฐเนินวิวขาว 12x12
0
E000005
กระเบื้องแกมมาเนื้อ 12x12
0
E000006
กระเบื้อง 16x16 เซอร์นาวู๊ดบราวน์
0
E000007
กระเบื้อง 16x16 เมดิสันเนื้อ
0
E000008
กระเบื้อง 16x16 ซาร์โดนิก เบจ
0
E000009
กระเบื้องขาวเวียดนาม 10x16
0
E000010
กระเบื้องขาวผ่อง 8x8
0
E000011
กระเบื้อง 12x12 ผนึกจินดาเทา
0
E000012
กระเบื้อง 12x12 ผนึกจินดาชมพู
0
E000013
กระเบื้อง 12x12 ผนึกจินดาเขียว
0
E000014
กระเบื้อง 12x12 ปาริโอ้เทา
0
E000015
กระเบื้องขาวลออทิพย์ 8x10 ผนังห้องครัว
0
E000020
กระเบื้องขาวลออทิพย์ 8x10 ผนังห้องน้ำ
0
E000025
กระเบื้องเพชรเกษรชมพู 8x8
0
E000030
กระเบื้องเพชรเกษรฟ้า 8x8
0
E000031
กระเบื้องเพชรเกษรเขียว
0
E000032
กระเบื้อง12x12 วิลล์เทาเข้ม
0
E000033
เมททิลลิโก้น้ำตาล 8x12
0
E000034
กระเบื้อง 16x16 มณีวรรณเกรย์
0
E000035
กระเบื้องเรืองปฐวีขาว 12x12
0
E000040
กระเบื้องโรงรถน้ำตาล
0
E000045
กระเบื้องโรงรถเนื้อ
0
E000050
กระเบื้องอิมพลาล่าชมพู 8x10
0
E000055
กระเบื้องโอเรียลทอลฟ้า 8x10
0
E000056
กระเบื้องเขียวเลมอน 8x10
0
E000065
แกรนิโต้ .60x.60 นาโน
0
E000067
แกรนิโต้นาโน .60x.60
0
E000068
แกรนิโต้ .60x.60 ดำ
0
E000070
คิ้วขาว
0
E000071
จมูก 10 เซน (แฝด)
0
E000075
ยาแนวขาวมะลิวัลย์
0
E000080
ยาแนวครีมลำดวน
0
E000081
ยาแนวน้ำตาล
0
E000085
ยาแนวเทาพิราบ
0
E000095
ตะแกรงกันกลิ่น
0
E000096
ตะแกรงกันกลิ่น 4 นิ้ว
0
E000100
น้ำยากันซึม
0
E000105
จมูกบันได
0
E000106
จมูกบันไดเทา
0
E000107
จมูกบันไดน้ำตาล
0
F000001
ตัวต่อ ผ.บ. เหล็ก
0
F000005
ท่อแป๊ป 4 หุน 1 เมตร
0
F000006
ข้องอแป๊ป 4 หุน
0
F000008
ท่อPVC 2.5 นิ้ว
0
F000009
ข้องอ 90 2.5 นิ้ว
0
F000010
ข้องอ 45 3 นิ้ว
0
F000015
ข้องอ 45 4 นิ้ว
0
F000020
ข้องอ 90 1 นิ้ว
0
F000025
ข้องอ 90 1.5 นิ้ว
0
F000030
ข้องอ 90 2 นิ้ว
0
F000040
ข้องอ 90 3 นิ้ว
0
F000045
ข้องอ 90 4 นิ้ว
0
F000050
ข้องอ 90 4 หุน
0
F000055
ข้องอ 90 6 หุน
0
F000060
ข้องอเกลียวนอก 4 หุน
0
F000062
ข้องอเกลียวนอก 1 นิ้ว
0
F000063
ข้องอเกลียวใน 1 นิ้ว
0
F000065
ข้องออากาศ 4 นิ้ว
0
F000070
ต่อตรง 1 นิ้ว
10
F000075
ต่อตรง 2 นิ้ว
0
F000079
ต่อตรง 2นิ้ว ลด 1นิ้ว
0
F000080
ต่อตรง 2 ลด 1.5 นิ้ว
0
F000082
ต่อตรง 2.5 นิ้ว ลด 2 นิ้ว
0
F000085
ต่อตรง 1.5 นิ้ว
0
F000086
บอลวาลว์ PVC 1.5 นิ้ว
0
F000087
บอลวาลว์ PVC 3 นิ้ว
0
F000090
บอลวาลว์ PVC 4 หุน
0
F000092
ต่อตรง 2.5 นิ้ว
0
F000095
ต่อตรง 3 นิ้ว
0
F000100
ต่อตรง 4 นิ้ว
0
F000105
ต่อตรง 4 หุน
0
F000110
ต่อตรงเกลียวนอก 4 หุน
0
F000115
ต่อตรงเกลียวนอก 6 หุน
0
F000120
ต่อตรงเกลียวนอก 1 นิ้ว
0
F000125
ต่อตรงเกลียวใน 4 หุน
0
F000126
ต่อตรงเกลียวใน 1.5 นิ้ว
0
F000127
ต่อตรงเกลียวใน 2 นิ้ว
0
F000130
ท่อ PVC 1 นิ้ว
0
F000135
ท่อ PVC 1.5 นิ้ว
0
F000140
ท่อ PVC 2 นิ้ว
0
F000150
ท่อ PVC 3 นิ้ว
0
F000155
ท่อ PVC 4 นิ้ว
0
F000160
ท่อ PVC 4 หุน
0
F000165
ท่อ PVC 6 หุน
0
F000170
สามทาง 1 นิ้ว
0
F000175
สามทาง 2 นิ้ว
0
F000177
สามทาง 2.5 นิ้ว
0
F000180
สามทาง 4 นิ้ว
0
F000185
สามทาง 4 หุน
0
F000187
สามทาง 1.5 นิ้ว
0
F000188
สามทาง 3 นิ้ว ลด 1.5 นิ้ว
0
F000189
สามทาง 1.5 นิ้ว ลด 4 หุน
0
F000190
ลดเหลี่ยมสั้น 1 นิ้วลด 6 หุน
0
F000195
ลดเหลี่ยมสั้น 1 นิ้วลด 4 หุน
0
F000200
อุดตาย 4 หุน
0
F000202
อุดตาย 1.5 นิ้ว
0
F000204
อุดตาย 3 นิ้ว
0
F000205
อุดเกลียวนอก 4 หุน
0
F000206
อุดเกลียวนอก 2 นิ้ว
0
F000210
บอลวาล์วเหล็ก 4 หุน
0
F000215
บอลวาล์วเหล็ก 6 หุน
0
F000220
เข็มขัดรัดท่อ PVC 4 หุน
0
F000225
เข็มขัดรัดท่อ PVC 3 นิ้ว
0
F000226
เข็มขัดรัดท่อ PVC 2.5 นิ้ว
0
F000227
เข็มขัดรัดท่อ 4 นิ้ว
0
F000230
เกลียวใน 4 หุน
0
F000233
ท่ออากาศเทา 4 นิ้ว
0
F000235
กาว 500g
0
F000240
กาว 100 กรัม
0
F000241
ลวดขาว
0
F000255
แกรนิต 60 x 90
0
F000260
แกรนิต 60 x 100
0
F000265
แกรนิต 60 x 130
0
F000267
แกรนิต 60 x 1.50
0
F000270
แกรนิต 60 x 190
0
F000275
แกรนิต 60 x 210
0
F000277
แกรนิต 60 x 2.20
0
F000278
แกรนิต .60x1.20
0
H000003
ไม้อัด 4 มิล
0
H000005
ไม้ 0.5x2x4.00
0
H000010
ไม้ 1.5x3x3.50(ฝ้า)
0
H000011
ไม้ 1.5x3x3.50
0
็H00003
สมาร์ทบอร์ด 16 มิล
0
H000030
ไม้ 1x2x4.00
0
H000032
ฝ้าลายไม้ระบายอกาศ
0
H000033
ไม้เชิงชาย 6 นิ้ว
0
H000034
สมาร์บรอด 6 มิล
0
H000035
ไม้เอนกประสงค์คอนวู๊ด 2 นิ้ว
0
H000040
ไม้คอนวู๊ด 11 นิ้ว
0
H000045
ไม้คอนวู๊ด 8 นิ้ว
0
H000050
ไม้เฌอร่า 6 นิ้ว
0
H000055
ไม้เฌอร่า 8 นิ้ว
0
H000060
ไม้ระแนง 3 นิ้ว
0
H000065
ไม้รั้ว 4
0
H000066
แผ่นวีว่า 8 มิล
0
H000067
กาวปาร์เก้ 50 โล
0
H000070
ไม้ราวบันได 1.5 x 4 x 2.5
0
H000075
ไม้ราวบันได 1.5 x 4 x 3.5
0
H000080
ลูกกรง 2x2x2.50
0
H000085
เชลไดร์ท
0
H000090
เสา 4 x 4 x 120
0
H000095
แผ่นเรียบ 6 มิล
0
H000098
ซีเมนต์บร์อด 20 มิล
0
H000099
สมาร์บอร์ด 4 มิล
0
H000100
แผ่นเรียบ
0
H000101
ไม้แบบ 1x6x2.50
0
H000102
ไม้แบบ 1x8x2.50
0
H000103
ไม้แบบ 1x10x2.50
0
H000105
ไม้แบบ 1x6x3.00
0
H000106
ไม้แบบ 1x6x2.00
0
H000107
ไม้แบบ 1x8x2.00
0
H000108
ไม้แบบ 1x10x2.00
0
H000110
ไม้แบบ 1x8x3.00
0
H000111
ไม้แบบอัด 1x8x3.00
0
H000115
ไม้แบบ 1x10x3.00
0
H000116
ไม้แบบอัด 1x10x3.00
0
H000117
ไม้แบบ 1x6x3.50
0
H000118
ไม้แบบ 1x8x3.50
0
H000119
ไม้แบบ 1x10x3.50
0
H000120
ไม้แบบ 1x6x4.00
0
H000125
ไม้แบบ 1x8x4.00
0
H000130
ไม้แบบ 1x10x4.00
0
H000131
ไม้แบบ 1x8x5.00
0
H000132
ไม้แบบ 1x10x5.00
0
H000133
ไม้แบบ 1x8x4.50
0
H000134
ไม้ยูคา 4x4.00
0
H000135
ไม้ยูคา 3x3.00 (ไทยวารี)
0
H000137
ไม้ยูคา 3x4.00
0
H000138
ไม้ยูคา 2x3.00
0
H000140
ไม้ยางพารา 1x2x1.00
0
H000145
ไม้ยางพารา 1x3x1.00
0
H000146
ไม้เต็งใส 1.5x8x4.00
0
H000148
ไม้แบบ 1x8x6.00
0
H000150
ไม้ 1.5x3x4.00
0
H000155
ไม้ 1.5x3x3.00
0
H000156
ไม้ 1.5x3x2.50
0
H000157
ไม้ 1.5x3x2.00
0
H000158
ไม้ 1.5x3x1.50
0
H000159
ไม้แบบ 1x6x5.00
0
H000160
ไม้อัด 10 มิล B (ไทยวารี)
0
H000161
ไม้เต็ง 3x3x4.00
0
H000165
ไม้ 1.5x3x1.00
0
H000170
ราวบันได 1.5x4x2.50
0
H000175
ราวบันได 1.5x4x3.50
0
H000180
เสา 4x4x1.20
0
H000185
ลูกกรง 2x2x0.8
0
H000187
ไม้ไผ่ต 3x8.00
0
H000188
ไม้ยูคา 6 x 6.00
0
H000189
ไม้อัด 15 มิล เคลือบ
0
H000190
ไม้ 1.5x3x3.50 (มาโนช)
0
H000192
ไม้ 1x2x4.00 ("ไม่ใส)
0
H000194
ไม้ 0.5x2x4.00 (มาโนช)
0
H000195
ไม้ 1x2x3.00
0
H000199
ไม้ยาง 1x2x1.00 (มาโนช)
0
H000200
ไม้ยาง 1x3x1.00 (มาโนช)
0
H000201
ไม้แบบกะบาก 1x8x4.50 (มาโนช)
0
H000202
ไม้ 1.5x3x1.00 (มาโนช)
0
H000203
ไม้ยูคา2x3.00 (มาโนช)
0
H000204
ไม้ยูคา3x3.00 (มาโนช)
0
H000205
ไม้ยูคา4x4.00 (มาโนช)
0
H000206
ไม้อัด 10 มิล B (มาโนช)
0
H000207
ไม้ยูคา3x4.00 (มาโนช)
0
H000208
ไม้ไฝ่ป่า 3x6.00 (มาโนช)
0
H000209
ไม้แบบกะบาก 1x10x4.00 (มาโนช)
0
H000210
ไม้แบบกระบาก 1x6x3.00 (มาโนช)
0
H000211
ไม้แบบกระบาก 1x6x3.50 (มาโนช)
0
H000212
ไม้แบบกระบาก 1x6x4.00 (มาโนช)
0
H000213
ไม้แบบกระบาก 1x8x2.50 (มาโนช)
0
H000214
ไม้แบบกระบาก 1x8x3.00 (มาโนช)
0
H000215
ไม้แบบกระบาก 1x8x3.50 (มาโนช)
0
H000216
ไม้แบบกระบาก 1x8x4.00 (มาโนช)
0
H000217
ไม้แบบกระบาก 1x10x5.00 (มาโนช)
0
H000218
ไม้แบบกระบาก 1x10x3.00 (มาโนช)
0
H000219
ไม้แบบกระบาก 1x10x3.50 (มาโนช)
0
H000220
ไม้ 1.5x3x4.00 (มาโนช)
0
H000221
ไม้ 1.5x3x2.00 (มาโนช)
0
H000222
ไม้ 1.5x3x1.50 (มาโนช)
0
H000223
ไม้ 1.5x3x3.00 (มาโนช)
0
H000224
ไม้แบบกะบาก 1x10x2.50 (มาโนช)
0
H000225
ไม้แบบกระบาก 1x6x2.00 (มาโนช)
0
H000226
ไม้แบบกะบาก 1x8x5.00 (มาโนช)
0
H000227
ไม้แบบกระบาก 1x8x2.00 (มาโนช)
0
H000228
ไม้แบบกะบาก 1x10x3.00 (ไทยวารี)
0
H000229
ไม้แบบกระบาก 1x10x4.00 (ไทยวารี)
0
H000300
ไม้แบบกะบาก 1x8x3.00 (ไทยวารี)
0
H000301
ไม้แบบกระบาก 1x8x2.50 (ไทยวารี)
0
H000302
ไม้แบบกะบาก 1x8x3.50 (ไทยวารี)
0
H000303
ไม้แบบกระบาก 1x8x6.00 (ไทยวารี)
0
H000304
ไม้แบบกะบาก 1x8x4.00 (ไทยวารี)
0
H000305
ไม้แบบกระบาก 1x6x2.50 (ไทยวารี)
0
H000306
ไม้แบบกะบาก 1x6x3.00 (ไทยวารี)
0
H000307
ไม้แบบกระบาก 1x6x3.50 (ไทยวารี)
0
H000308
ไม้แบบกระบาก 1x8x5.00 (ไทยวารี)
0
H000309
ไม้แบบกระบาก 1x10x2.00 (ไทยวารี)
0
H000311
ไม้แบบกระบาก 1x6x4.00 (ไทยวารี)
0
H000312
ไม้แบบกระบาก 1x6x2.00 (ไทยวารี)
0
H000313
ไม้แบบกะบาก 1x8x2.00 (ไทยวารี)
0
H000315
ไม้แบบกระบาก 1x10x5.00 (ไทยวารี)
0
H000317
ไม้แบบกระบาก 1x10x3.50 (ไทยวารี)
0
H000319
ไม้แบบกระบาก 1x10x2.50 (ไทยวารี)
0
H000320
ไม้แบบกระบาก 1x6x5.00 (ไทยวารี)
0
J000005
บานประตู PVC .70x2.00
0
J000010
บานประตู PVC .70x2.20
0
J000015
บานประตูบานเลื่อน 1.00x1.70
0
J000020
บานประตูภายใน .80x2.00
0
J000025
บานประตูภายใน .80x2.20
0
J000026
บานประตูภายใน .80x2.16
0
J000030
บานประตูระเบียง .80x2.00
0
J000031
บานประตูครัวข้าง .70x2.00
0
J000035
บานประตูหน้าบ้าน .80x2.00 บังใบ
0
J000040
บานประตูหน้าบ้าน .80x2.20 บังใบ
0
J000045
บานประตูหน้าบ้าน .90x2.00
0
๋J00005
บานห้องเก็บของ .60x1.00 (แฝด)
0
J000050
บานประตูหลังบ้าน .80x2.00
0
J000054
บานเก็บของ .40x1.00 บังใบ
0
J000055
บานประตูห้องเก็บของ .50x1.05
0
J000056
บานประตูเก็บของ 40x85 ท.ฮ.6
0
J000060
บานประตูห้องเก็บของ .70x.90
0
J000065
บานประตูห้องเก็บของ .70x1.80
0
J000070
บานประตูห้องเก็บของ .70x2.20
0
J000071
บานประตูเก็บของ .70x2.00
0
J000072
ขอสับรมดำ
0
J000075
บานพับรมดำ
0
J000080
บานพับสแตนเลส
0
J000090
มือจับสแตนเลส
0
J000100
มือจับรมดำ
0
J000105
มือจับฝังบานเลื่อน
0
J000110
ลูกบิดรมดำ
0
J000115
ลูกบิดสแตนเลส
0
J000120
กลอนรมดำ
0
J000125
กลอนสแตนเลส
0
J000130
กาวร้อน
0
J000135
กันกระแทรก
0
J000140
รางเลื่อน 1 เมตร
0
J000145
ลูกล้อรางเลื่อน
0
K000005
กระจก
0
K000010
กล่องกระดาษ
0
K000015
กล่องสบู่
0
K000020
ก๊อกซิ้งล้างจาน
0
K000025
ก๊อกทองเหลือง
0
K000030
ก๊อกผสม
0
K000035
ก๊อกฝักบัว
0
K000040
ก๊อกอ่างล้างหน้า
0
K000050
ชักโครก
0
K000055
ซิ้งล้างจาน
0
K000060
ท่อชาร์ป 10 นิ้ว
0
K000065
ท่อน้ำทิ้ง
0
K000070
เทปพันเกลียว
0
K000075
นิปเปิ้ล 4 หุน
0
K000080
ปูนซีเมนต์ขาว
0
K000085
แผ่นใส 60 x 80
0
K000090
ฝักบัว
0
K000100
ฝาครอบท่อย่น
0
K000101
เข็มขัดรัดท่อย่น
0
K000105
ฝาส้วมPVC
0
K000110
อ่างล้างหน้า (ผัง)
0
K000120
สายน้ำดี 18 นิ้ว
0
K000125
สายน้ำดี 24 นิ้ว
0
K000130
สายชำระ
0
K000135
อ่างอาบน้ำ
0
K000140
สะดืออ่าง
0
K000145
ราวแขวนผ้า
0
K000146
สะดือซิ้งล้างจาน
0
K000150
กระจก .60x.90
0
K000155
กระจก .60x1.05
0
K000160
อ่างล้างหน้า (เสียบ)
0
K000165
ท่อย่นซิ้งล้างจาน
0
K000170
สะดืออ่างอาบน้ำ(กล่องฟ้า)
0
K000175
ชักโครกนั่งยอง
0
L000001
สีน้ำ 129
0
L000002
ลูกดิ่ง(เหลือง)
0
L000003
ผ้าฟางลาย
0
L000005
สีน้ำ 111
0
L000006
สีน้ำเทา(บ้านแฝด)139
0
L000007
สีน้ำ 143
0
L000010
สีน้ำ 164
0
L000015
สีน้ำ 555
0
L000020
สีน้ำ 566
0
L000021
สีน้ำ 163
0
L000022
สีน้ำ 7798 (เขียว)
0
L000025
สีน้ำ 7767
0
L000030
สีน้ำ 7880
0
L000031
สีน้ำ 7981 (ส้ม)
0
L000032
สีน้ำ 8761
0
L000034
สีน้ำ 8758
0
L000035
สีน้ำมัน 100
0
L000037
สีน้ำมัน(ดำ)
0
L000040
สีน้ำมัน 115
0
L000045
สีน้ำมัน 404
0
L000050
น้ำมันสน
0
L000055
สีฝุ่นแดง
0
L000060
สีฝุ่นเหลือง
0
L000065
สีไม้แดง I150
0
L000066
สีไม้โอ๊ค I143
0
L000070
สีรองพื้นปูนใหม่
0
L000075
สีกันสนิมส้ม
0
L000080
สีกันสนิมเทา
0
L000081
สีกันสนิมเทา(ใหญ่)
0
L000083
เคลือบคอนวูดยูรีเทน USO 531
0
L000084
ชุดเคลือบใสทับหน้า BU 3150
0
L000085
สีกันเชื้อราไม้
0
L000090
บอสนี่โป้ว
0
L000091
บอสนี่กรีต
0
L000092
ยิปซั่ม
0
L000093
ทินเนอร์เบอร์ 31
0
L000095
ทินเนอร์เบอร์ 41
0
L000100
ชุดสียอมบันไดคอนวู๊ด SE4106
0
L000101
ชุดย้อมบันได SE4107 (สีโอ๊ค)
0
L000145
ยูริเทนเคลือบ EL-9000
0
L000150
ทินเนอร์
0
L000155
กระดาษทรายขัดแห้ง
0
L000160
กระดาษทรายเบอร์ 3
0
L000170
น้ำยาผสม EH 200
0
L000175
น้ำยาผสม PH 300
0
L000180
ดินสอพอง
0
L000181
ยางมาตอย
0
L000185
กาวยาง
0
L000188
ถุงขยะดำ/กระสอบ
0
L000190
ผ้าใบ
0
L000194
แด๊ปหลอด
0
L000195
ซิลิโคนขุ่น
0
L000198
แอลกอฮอล์
0
L000199
สังกะสีเรียบ
0
L000200
แผ่นใสครัว 60x80
50
L000201
ร่มใหญ่
0
L000202
สีกันสนิมเทาถังใหญ่
0
L000205
สีรองพื้นปูนเก่า
0
L000215
ชุดสีเคลือบบันไดคอนวู๊ด
0
N000005
รางน้ำฝนสุขมงคง
0
N000010
รางน้ำฝนสุขทรัพย์
0
N000012
เพิ่มเติมงานอลูมิเนียม
0
N000014
เพิ่มอุปกรณ์รางน้ำ
0
N000015
ค่าแรงติดตั้งรางน้ำสุขมงคล
0
N000020
ค่าแรงติดตั้งรางน้ำสุขทรัพย์
0
N000021
อลูมิเนียม ท.ฮ. 6 เมตร (มุม )
0
N000022
อลูมิเนียม ท.ฮ. 6 เมตร ( ธรรมดา )
0
N000025
อลูมิเนียมทาวน์เฮ้าส์
0
N000030
อลูมิเนียมทาวน์เฮ้าส์(มุม)
0
N000031
อลูมิเนียมบ้านแฝด
0
N000032
อลูมิเนียม 5 ไร่
0
N000033
อลูมิเนียมตึกแสมดำ
0
N000035
อลูมิเนียมสุขทรัพย์
0
N000040
อลูมิเนียมสุขมงคล
0
N000043
อลูมิเนียมสุขภิรมย์(ใหม่)
0
N000045
อลูมิเนียมสุขภิรมย์
0
N000046
อลูมิเนียม อาคารพาณิชย์
0
N000047
อลูมิเนียมอาคารพาณิชย์ มุม
0
N000048
ฝ้าโรงรถบ้านเดี่ยว
0
N000049
อลูมิเนียมขาวส่วนต่าง
0
N000050
ถังบำบัดน้ำเสีย
0
N000052
ฝาถังบำบัดน้ำเสีย
0
N000053
ถังขยะ
0
N000055
แผ่นสะท้อนความร้อน
0
P000001
อิฐมวลเบา
0
P000002
อิฐมวลเบาB
0
P000003
ค่าขนส่งเที่ยวเล็ก
0
P000004
ค่าขนส่งเที่ยวใหญ่
0
P000005
ปูนแรดก่อรั้ว
0
P000006
อิฐเบา(ดำ)
0
P000007
อิฐบวลเบา(นายก)
0
P000010
ปูนก่ออิฐมวลเบา
0
P000015
ปูนแรดเททับหลัง
0
P000020
ปูนแรดปูพื้น
0
P000021
ปูน GROUT
0
P000022
ปูนกาว(ชมภู)
0
P000025
ปูนเสือพลัสเซี้ยม+ฉาบรั้ว
0
P000026
ปูนก่อสำเร็จ(เสือ)
0
P000027
ปูนฉาบสำเร็จ (นอก)
0
P000035
ปูนฉาบภายใน
0
P000040
ปูนฉาบภายนอก
0
P000041
ปูนฉาบ TPI (ใน)
0
P000042
ปูนฉาบ TPI (นอก)
0
P000043
ปูนช้างปอดแลน
0
P000044
ปูนฉาบสำเร็จ (ใน)
0
P000045
ปูน 300 เทตอม้อ + กันซึม
0
P000046
ปูน 300 เทตอม้อ + กันซึม(0.5 คิว)
0
P000050
ปูน 300 เทคานชั้นล่าง + กันซึม
0
P000051
ปูน 300 เทคานชั้นล่าง + กันซึม(0.5 คิว)
0
P000055
ปูน 300 เทเสาชั้นล่าง
0
P000056
ปูน 300 เทเสาชั้นล่าง (0.5 คิว)
0
P000060
ปูน 300 เทคานชั้นบน
0
P000061
ปูน 300 เทคานชั้นบน (0.5 คิว)
0
P000065
ปูน 300 เทเสาชั้นบน
0
P000066
ปูน 300 เทเสาชั้นบน (0.5 คิว)
0
P000070
ปูน 275 เทพื้นชั้นล่าง + กันซึม
0
P000071
ปูน 275 เทพื้นชั้นล่าง + กันซึม (0.5 คิว)
0
P000075
ปูน 275 เทพื้นชั้นบน
0
P000076
ปูน 275 เทพื้นชั้นบน (0.5 คิว)
0
P000080
ปูน 275 เทพื้นโรงรถ
0
P000081
ปูน 275 เทพื้นโรงรถ (0.5 คิว)
0
P000085
ปูน 300 เทปีกนก
0
P000086
ปูน 300 เทปีกนก (0.5 คิว)
0
P000090
ปูน 300 เทบันได
0
P000091
ปูน 300 เทบันได (0.5 คิว)
0
P000095
ปูน 300 เทคาน + เสารั้ว
0
P000096
ปูน 300 เทคาน + เสารั้ว (0.5 คิว)
0
P000098
ปูน 300 (เทฝาบ่อพัก)
0
P000099
ปูน 300 เทถนน
0
P000100
ปูน 300 เทราวี
0
P000101
ปูน 300 เทราวี (0.5 คิว)
0
P000105
ปูน 325
0
P000106
ปูน 325 ( 0.5 คิว )
0
P000107
ปูนทราย
0
P000108
ปูนสำเร็จ 180
0
P000110
ค่าขนส่งปูน
0
P000115
ปูน300+กันซึม (ตอม่อ)(ซีแพค)
0
P000120
ปูน300+กันซึม (คานล่าง)(ซีแพค)
0
P000125
ปูน275พื้นล่าง+กันซึม(ซีแพ็ค)
0
P000126
ปูน275พื้นล่าง+กันซึม(ซีแพ็ค)ครึ่งคิว
0
P000130
ปูน275พื้นบน(ซีแพ็ค)
0
P000135
ปูน300 คานบน(ซีแพ็ค)
0
P000140
ปูน300 เสาบน(ซีแพ็ค)
0
P000145
ปูน 300 บันได (ซีแพค)
0
P000150
ปูน 300 เสาล่าง (ซีแพค)
0
P000151
ปูน 300 เสาล่าง ครึ่งคิว(ซีแพค)
0
P000155
ปูน 275 โรงรถ (ซีแพค)
0
P000160
ปูน300 เทถนน (ซีแพค)
0
S000005
ถังเก็บน้ำ 700 ลิตร DOS
0
S000010
ถังเก็บน้ำ 1180 ลิตร DOS
0
S000015
ปั๊มน้ำฮิตาชิ 150 วัตต์
0
S000019
ปั๊มน้ำฮิตาชิ 350
0
S000020
ปั๊มน้ำฮิตาชิ 200 วัตต์
0
S000021
เหล็กดัดบ้านสุขมงคล
0
S000025
เหล็กดัด(ธรรมดา)
0
S000030
เหล็กดัด(มุม)
0
S000031
เหล็กดัด ท.ฮ. 6 ม.(ธรรมดา)
0
S000032
เหล็กดัด ท.ฮ. 6 ม (มุม)
0
S000033
เพิ่มเติมเหล็กดัด
0
S000035
กำจัดปลวก
0
S000040
ชุดสัญญาณกันขโมย(ใหญ่)
0
S000045
ชุดสัญญาณกันขโมย(เล็ก)
0
S000050
แอร์มิตซู13000BTU
0
S000055
แอร์ซัมซุง13000BTU
0
T000001
แผ่นพื้น .35x1.85
0
T000002
พื้นสำเร็จ.35x4.00
0
T000003
แผ่นพื้น .35 x 4.95
0
T000005
แผ่นพื้น ชั้นล่าง .35 x 1.45 (ท.ฮ.)
0
T000010
แผ่นพื้น ชั้นล่าง .35 x 1.95 (ท.ฮ.)
0
T000015
แผ่นพื้น ชั้นล่าง .35 x 2.25 (ท.ฮ.)
0
T000020
แผ่นพื้น ชั้นล่าง .35 x 2.45 (ท.ฮ.)
0
T000025
แผ่นพื้น ชั้นล่าง .35 x 2.75 (ท.ฮ.)
0
T000030
แผ่นพื้น ชั้นล่าง .35 x 3.80 (ท.ฮ.)
0
T000035
แผ่นพื้น ชั้นบน .35 x 2.45 (ท.ฮ.)
0
T000040
แผ่นพื้น ชั้นบน .35 x 3.45 (ท.ฮ.)
0
T000045
แผ่นพื้น ชั้นบน .35 x 3.95 (ท.ฮ.)
0
T000050
แผ่นพื้น ชั้นล่าง .35 x 3.15 (สุขทรัพย์)
0
T000055
แผ่นพื้น ชั้นล่าง .35 x 3.45 (สุขทรัพย์)
0
T000060
แผ่นพื้น ชั้นล่าง .35 x 3.95 (สุขทรัพย์)
0
T000065
แผ่นพื้น ชั้นบน .35 x 3.45 (สุขทรัพย์)
0
T000070
แผ่นพื้น ชั้นบน .35 x 3.95 (สุขทรัพย์)
0
T000075
แผ่นพื้น ชั้นล่าง .35 x 2.15 (สุขภิรมย์)
0
T000080
แผ่นพื้น ชั้นล่าง .35 x 2.00 (สุขภิรมย์)
0
T000085
แผ่นพื้น ชั้นล่าง .35 x 2.75 (สุขภิรมย์)
0
T000090
แผ่นพื้น ชั้นล่าง .35 x 2.95 (สุขภิรมย์)
0
T000095
แผ่นพื้น ชั้นล่าง .35 x 3.95 (สุขภิรมย์)
0
T000100
แผ่นพื้น ชั้นบน .35 x 2.00 (สุขภิรมย์)
0
T000105
แผ่นพื้น ชั้นบน .35 x 2.95 (สุขภิรมย์)
0
T000110
แผ่นพื้น ชั้นบน .35 x 3.95 (สุขภิรมย์)
0
T000115
แผ่นพื้น ชั้นล่าง .35 x 1.50 (สุขมงคล)
0
T000120
แผ่นพื้น ชั้นล่าง .35 x 2.05 (สุขมงคล)
0
T000125
แผ่นพื้น ชั้นล่าง .35 x 2.40 (สุขมงคล)
0
T000130
แผ่นพื้น ชั้นล่าง .35 x 3.45 (สุขมงคล)
0
T000135
แผ่นพื้น ชั้นล่าง .35 x 4.00 (สุขมงคล)
0
T000140
แผ่นพื้น ชั้นบน .35 x 1.50 (สุขมงคล)
0
T000145
แผ่นพื้น ชั้นบน .35 x 2.40 (สุขมงคล)
0
T000150
แผ่นพื้น ชั้นบน .35 x 3.45 (สุขมงคล)
0
T000155
แผ่นพื้นสำเร็จ .35x3.50
0
T000160
แผ่นพื้น (ชั้นล่าง) .35x1.95 ( 6 เมตร )
0
T000165
แผ่นพื้น (ชั้นล่าง) .35x2.95 ( 6 เมตร )
0
T000170
แผ่นพื้น (ชั้นล่าง) .35x3.15 ( 6 เมตร )
0
T000175
แผ่นพื้น (ชั้นล่าง) .35x3.55 ( 6 เมตร )
0
T000180
แผ่นพื้น (ชั้นล่าง) .35x3.95 ( 6 เมตร )
0
T000185
แผ่นพื้น (ชั้นบน) .35x2.95 ท.ฮ. 6 ม.
0
T000190
แผ่นพื้น (ชั้นบน) .35x3.55 ท.ฮ.6 ม.
0
T000192
พื้นสำเร็จ .35x3.40
0
T000193
พื้นสำเร็จ .35x3.95
0
T000194
พื้นสำเร็จ .35x2.95
0
T000195
พื้นสำเร็จ .35x2.00 (บ้านแฝด)
0
T000197
พื้นสำเร็จ .35x2.50 (บ้านแฝด)
0
T000199
พื้นสำเร็จ .35x2.95 (บ้านแฝด)
0
T000200
พื้นสำเร็จ .35x3.00 (บ้านแฝด)
0
T000201
พื้นสำเร็จ .35x3.50 (บ้านแฝด)
0
T000202
พื้นสำเร็จ .35x3.75
0
T000203
พื้นสำเร็จ .35x1.50
0
T000205
พื้นสำเร็จ .35x2.10
0
T000206
พื้นสำเร็จ .35x3.20
0
T000207
แผ่นพื้น 2.00
0
T000208
แผ่นพื้น 3.00
0
V000003
เข็มหกเหลี่ยม 2.00 ม.
0
V000004
เข็มหกเหลี่ยม 6 ม.
0
V000005
เข็มหกเหลี่ยม 4 เมตร
0
V000006
เสาเข็ม I 18x6 ม.
0
V000007
เสาเข็ม I 18 x 8 ม.
0
V000008
ค่าปั้นจั่นตอกเหมา
0
V000010
เสาเข็ม I 22 x 21 ม.
0
V000011
เสาเข็ม I 22 x 22 ม.
0
V000015
ค่าแรงตอกเสาเข็ม
0
V000018
ค่ารื้อและประกอบปั้นจั่น
0
V000020
เสาเข็ม I 22 x 4 ม.
0
V000025
เสาเข็ม I 22 x 8 ม.
0
V000030
เสาเข็ม I 30 x 21 ม.
0
V000031
เสาเข็ม I 30x9 ม.
0
V000035
เสาเข็ม I 22 x 18 ม.
0
V000036
เสาเข็ม I22 x 20ม.
0
V000040
เสาเข็ม I26x21 ม.
0
V000045
เสาเข็ม I26x18 ม.
0
V000047
เสาเข็ม I 26 x 20 ม
0
V000048
เสาเข็ม I26x19.50
0
V000049
เสาเข็ม I26x19.00
0