ยินดีต้อนรับ  คุณ    เข้าสู่ระบบของวิเศษสุข      
 
คำที่ใช้ค้นหา
 
ค้นหาจาก
 
   

ค้นหาคำว่า "" จาก "ข้อมูลทั้งหมด" พบข้อมูลทั้งหมด (770)รายการ
 
รหัส
ชื่อวัสดุ
ราคา
แก้ไข
ลบวัสดุ
4596
GoldenTabs
1.00
5363
Barnypok
81.00
A000001
เหล็กตัวซี 5 นิ้ว x3.2 มิล
631.30
A000002
เหล็กตัวซี 6 นิ้วX3.2 มิล
845.30
A000003
ท่อแป๊ปกลม 2 นิ้ว 2.3 มิล
508.25
A000004
เหล็กเส้น 25 มิลอ้อย
1,005.80
A000005
เหล็กเส้น 20 มิล (คานชั้นบน)
556.40
A000006
เหล็กเส้น 20มิล(คานล่างแฝด)
556.40
A000007
เหล็กเส้น 9 มิล(คานล่างแฝด)
83.46
A000010
เหล็กเส้น 16 มิล (คานชั้นบน)
331.70
A000015
เหล็กเส้น 12 มิล (คานชั้นบน)
192.60
A000020
เหล็กเส้น 16 มิล (เสาชั้นบน)
331.70
A000025
เหล็กเส้น 16 มิล (คานชั้นล่าง)
283.55
A000030
เหล็กเส้น 12 มิล (คานชั้นล่าง)
192.60
A000031
เหล็กเส้น 12 มิล (เสาระเบียง)
165.85
A000035
เหล็กเส้น 16 มิล (เสาชั้นล่าง)
331.70
A000040
เหล็กเส้น 16 มิล (เสาต่อระเบียงหน้า)
265.36
A000041
เหล็กเส้น 16 มิล (ตอม่อ)
283.55
A000042
เหล็กเส้น 9 มิล (ปอกเสาล่าง)
83.46
A000043
เหล็กเส้น 9 มิล (ปอกเสาบน)
83.46
a000045
เหล็กเส้น12มิล(ต่อม้อ)
192.60
A000050
เหล็กเส้น 12 มิล (ทำบันได)
165.85
A000055
เหล็กเส้น 12 มิล (ทำปีกนก)
181.90
A000056
เหล็กเส้น 12 มิล (กันสาดบน)
150.87
A000060
เหล็กเส้น 9 มิล (ทำบันได)
83.46
A000065
เหล็กเส้น 9 มิล (เคาน์เตอร์ครัว+ห้องน้ำ)
87.74
A000070
เหล็กเส้น 9 มิล (ต่อม้อ)
88.81
A000075
เหล็กเส้น 9 มิล (ทับหลังใต้โค้งระเบียงหน้า)
128.40
A000080
เหล็กเส้น 9 มิล (ทำคานชั้นบน)
88.81
A000085
เหล็กเส้น 12 มิล ( ทำโค้ง )
150.87
A000090
เหล็กเส้น 9 มิล (เคาน์เตอร์ห้องน้ำ)
128.40
A000095
เหล็กเส้น 9 มิล (ทำโค้ง + เสาระเบียง)
128.40
A000100
เหล็กเส้น 9 มิล (ทำโค้ง)
63.13
A000105
เหล็กเส้น 9 มิล (ทำปีกนก)
87.74
A000110
เหล็กเส้น 9 มิล (รั้วรอบ+รางประตู)
85.00
A000115
เหล็กเส้น 9 มิล (ทำรั้ว)
88.81
A000120
เหล็กเส้น 9 มิล (เสาห้องครัว)
83.46
A000121
เหล็กเส้น 9 มิล (ปอกคานล่าง)
88.81
A000122
เหล็กเส้น 12 มิล (เสาห้องครัว)
165.85
A000125
เหล็กเส้น 6 มิล (กันขโมย)
59.92
A000130
เหล็กเส้น 6 มิล (ทับหลัง)
38.52
A000135
เหล็กเส้น 6 มิล (ปอกคานชั้นบน)
36.38
A000140
เหล็กเส้น 6 มิล (ปอกคานชั้นล่าง)
38.52
A000145
เหล็กเส้น 6 มิล (ปอกคานรั้ว + ทับหลัง)
38.52
A000150
เหล็กเส้น 6 มิล (ปอกเสาชั้นบน)
36.38
A000155
เหล็กเส้น 6 มิล (ปอกเสาชั้นล่าง)
36.38
A000160
เหล็กเส้น 6 มิล (ปอกเสารับระเบียง)
39.06
A000165
เหล็กเส้น 6 มิล (ทับหลังบน+ล่าง)
59.92
A000170
เหล็กเส้น 6 มิล (ปอกเสาห้องครัว)
39.06
A000171
เหล็กกลม 1 นิ้ว หนามิล5
267.50
A000172
ท่อแป๊ปกลม 4x4.5มิล
1,883.20
A000173
ท่อแป๊ปกลม 6x5.5มิล
3,589.85
A000174
เหล็กตัวซี 8 นิ้ว x 3.2 มิล
1,400.00
A000175
เหล็กตัวซี 4 นิ้ว ( หลังคา )
470.80
A000180
เหล็กตัวซี 3 นิ้ว ( หลังคา )
347.75
A000185
เหล็กฉาก 1x1 ( หลังคา )
112.35
A000190
เหล็กกล่อง 6 หุน ( หลังคา )
118.77
A000191
เหล็กฉาก 2.5 นิ้วx5มิล
856.00
A000192
เหล็กแบน 1.5 x 6 มิล
240.75
A000195
เหล็กกล่อง 1.5 x 3 ( ระเบียง )
470.80
A000200
เหล็กกล่อง 1.5 x 1.5 ( ระเบียง )
308.00
A000210
เหล็กกล่อง 1 x 1 ( ระเบียง )
139.10
A000211
เหล็กกล่อง 4 หุน
72.76
A000212
เหล็กกล่อง 4x4
1,032.55
A000213
เหล็กฉาก 1.5x3 มิล
256.80
A000214
เหล็กกล่อง 1x1x1.6มิล
165.85
A000215
เหล็กกล่อง 1.5 x 3 นิ้ว ( ประตู )
502.90
A000220
เหล็กกล่อง 1 x 1 นิ้ว (ประตู )
139.10
A000225
เหล็กฉาก 1.5 x 3.0 ( ประตู )
267.50
A000230
เหล็กกล่อง 1.5 x 1.5 นิ้ว ( ประตู )
278.20
A000231
เหล็กแบน 1.5 นิ้ว x 4 มิล (ประตู)
175.00
A000232
เหล็กเพา (รางประตู)
181.90
A000235
เหล็กตัวซี 4 นิ้ว ( รอบล่าง )
376.64
A000240
เหล็กฉาก 1 x 1 ( รอบล่าง )
112.35
A000245
เหล็กกล่อง 1 x 1 (รอบล่าง)
133.75
A000250
เหล็กกล่อง 1 x 2 ( รั้ว )
299.60
A000251
เหล็กกล่อง 5x5x4 มิล
2,354.00
A000252
แผ่นตัด 6x6x8 มิล
53.50
A000253
แผ่นตัด 12x12x10 มิล
321.00
A000254
ท่อแป๊ปกลม 3 x 3.2 มิล
642.00
A000255
เหล็กตัวซี 3 นิ้ว ( ห้องครัว )
347.75
A000256
สแตนเลสกลม 2 นิ้ว
1,016.50
A000257
ท่อดำ 2 นิ้ว
460.10
A000258
แผ่นเหล็กตัดกลม 2 นิ้ว
16.05
A000259
ตะแกรงฉีก SX-31
588.50
A000260
เหล็กแบน 1 x 4 มิล (รับรางน้ำ )
133.75
A000261
เหล็กฉาก 2x2x3มิล
272.80
A000262
ตะแกรงฉีก XS 51
513.60
A000263
ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี 4 นิ้ว
2,354.00
A000264
เหล็กเส้น 12 มิล บลส.
208.65
A000265
ลวด
80.25
A000266
วายเมท (แผง ตา 15 )
37.45
A000267
แผ่นเหล็กตัด
1,551.50
A000270
วายเมท
1,284.00
A000271
เหล็กกล่อง 2x4x3.2 มิล
856.00
A000272
เหล็กกล่อง 4x4 x3.2 มิล
1,337.50
A000273
แผ่นเพส 4x4x6มิล (6 ม.)
23.54
A000274
แผ่นเพส 8x8x6มิล
71.69
A000275
เหล็กแป๊ปกลม 1 นิ้ว4หุน x 3.2 มิล
545.70
A000276
เหล็กแป๊ปกลม 4 หุน x 2.6 มิล
214.00
A000277
เหล็กแป๊ปกลม 1.5 นิ้ว x 2.3 มิล
390.55
A000278
แป๊ปกลม 6 หุน x 1 มิล
203.30
A000279
เหล็กกล่อง 2x6x2 มิล
1,123.50
A000280
เหล็กกล่อง 1x1x3มิล
353.10
A000281
เหล็กกล่อง 2x2x3มิล
802.50
A000282
เหล็กกล่อง 3x3x2.0มิล
695.50
A000283
เหล็กฉาก 2x2x5มิล
588.50
A000284
เพลทเหล็ก 1 นิ้ว 4 มิล
128.40
A000285
เพลทเหล็ก 2 นิ้ว 6 มิล
374.50
A000286
เพลทเหล็ก 3 นิ้ว 9 มิล
834.60
A000287
เหล็กเส้น 9 มิล บ.ล.ส (6 ม.)
87.74
A000288
เหล็กกล่อง 1.5x3x2.3 (6 ม.)
738.30
A000289
เหล็กกล่อง 1x2x2มิล (6 ม.)
353.10
A000290
เหล็กกล่อง 1x1x2มิล ( 6 ม.)
246.10
A000291
เหล็กกล่อง 2x2x2.3 ( 6 ม. )
401.25
A000292
เหล็กแบน 2x2.5 มิล
246.10
A000293
เหล็กฉาก 1มิล2x1มิล2x5มิล
492.20
A000294
ท่อแป๊ปกลม 5 x 4.5
2,461.00
A000295
กลอนลงดินซ้าย 17
70.00
A000300
กลอนลงดินขวา 17
70.00
A000301
กุญแจเขาควาย
200.00
A000305
ลูกล้อ 3
150.00
A000310
ล้อประคอง
40.00
A000315
ขาล้อคู่ตาย
130.00
A000325
พุกเหล็ก 3/8
6.00
A000330
หูช้าง
30.00
A000333
ท่อดำกลม 3 นิ้ว
642.00
A000340
บู๊ชประตู 1.5
50.00
A000345
กลอนขวาง 6 นิ้ว ซ้าย
65.00
A000350
กลอนขวาง 6 นิ้ว ขวา
65.00
B000001
โมเนียเงินวิเศษสุข
9.70
B000005
ครอบสันโค้ง
29.17
B000010
ครอบหางมล
43.25
B000015
ครอบปิดจั่ว
43.25
B000020
ครอบข้างโมเนีย
29.17
B000025
ครอบข้างลอนคู่
40.00
B000030
ครอบสามทาง
53.31
B000040
ครอบปิดชาย
35.20
B000045
ครอบสันโค้ง 2 ทาง
32.38
B000046
แผ่นสมาร์ทบอร์ด 6 มิล
235.00
B000090
บล็อกแก้ว
55.00
B000100
กระเบื้องลอนคู่ 1.50 x 5 มิล
54.00
B000105
กระเบื้องลอนคู่ 1.20 x 5 มิล
43.00
B000107
กระเบื้องลอนคู่เทา 1.50 x 5 มิล
64.00
B000110
กระเบื้องลอนใส 1.50 x 5 มิล
130.00
B000200
สกูรเกลียวปล่อย 1 นิ้ว
240.00
B000201
สกูรเกลียวปล่อย 2.5 นิ้ว
370.00
B000202
สกูรปลายสว่าน 1.5 นิ้ว/กล่อง
800.00
B000205
สกูรปลายสว่าน 2 นิ้ว/กล่อง
500.00
B000210
สกูรเกลียวปล่อย 4 นิ้ว
4.00
B000214
สกูรเกลียวปลายสว่าน 2.5 นิ้ว/ก
600.00
B000215
สกูรเกลียวปลายสว่าน(สีทอง8x2)/ก
325.00
B000220
ฟุ๊คเหล็ก PVC / กล่อง
15.00
B000225
สีทาหลังคาเงิน
380.00
C000001
หินสเป็ก/คิว
390.00
C000002
สิบล้อถ่ายดิน/วัน
4,387.50
C000003
ดินจืด
4,387.50
C000004
แม็คโคตักดิน/เที่ยว
97.50
C000005
ดิน
3,120.00
C000006
ดิน รถ 6 ล้อ
1,462.50
C000007
ลูกรัง
2,730.00
C000008
ลูกรัง 6 ล้อ
1,560.00
C000009
หินคลุก/คิว
351.00
C000010
ทรายถม
4,192.50
C000011
ทรายถม 6 ล้อ
1,950.00
C000012
ถม/คิว
390.00
C000013
ดิน/คิว
292.50
C000014
ลูกรัง/คิว
312.00
C000015
ทรายหยาบ
4,387.50
C000016
ทรายหยาบ 6 ล้อ
2,145.00
C000017
หินเกล็ด 6 ล้อ
2,535.00
C000018
หยาบ/คิว
429.00
C000019
หิน1/คิว
468.00
C000020
ทรายละเอียด
4,582.50
C000021
ทรายละเอียด 6 ล้อ
2,340.00
C000022
ละเอียด/คิว
468.00
C000023
หินคลุก 6 ล้อ
1,852.50
C000024
หิน1 6 ล้อ
2,340.00
C000025
หิน1
4,192.50
C000026
หินคลุก/พ่วง
7,410.00
C000027
แม็คโคเล็กPC 30 ครึ่งวัน
1,706.25
C000028
รถบรรทุก 6 ล้อ ครึ่งวัน
1,462.50
C000029
แทรกเตอร์
5,362.50
C000030
แม็คโค/ชั่วโมง
731.25
C000031
แม็คโคเล็ก/วัน
4,875.00
C000032
แม็คโคเล็กPC 30/วัน
3,412.50
C000033
รถบรรทุก 6 ล้อ
2,925.00
C000034
แม็คโคPC30/ชั่วโมง
426.56
C000035
ท่อใยหิน 4x3.00
90.00
C000037
หินเกร็ด/คิว
507.00
C000040
ท่อใยหิน 6x3.00
120.00
C000045
ท่อใยหิน 10x3.00
330.00
C000049
บ่อพักกลาง
200.00
C000050
บ่อพักท่อใยหิน
110.00
C000051
อิฐบล๊อก (รั้ว)
4.75
C000055
บอพักถนน 40 ซม.
1,050.00
C000056
บ่อพักถนน .60
2,100.00
C000059
ท่ออัดแรง .60
430.00
C000060
ท่ออัดแรง 40x 1.00
155.00
D000005
วงกบเกล็ดตาย 43x58
390.00
D000010
วงกบเกล็ดไม้ 40x40
790.00
D000015
วงกบเกล็ดไม้ 50x80
1,620.00
D000020
วงกบเกล็ดหมุน 2 ช่อง 68x109
800.00
D000025
วงกบครัวข้างพ่วงเกล็ด.70x2.00
1,170.00
D000030
วงกบบานเลื่อน 1.75x1.90
1,270.00
D000035
วงกบประตู .70x2.00
750.00
D000040
วงกบประตู .80x2.00
750.00
D000045
วงกบประตู .80x2.20
830.00
D000050
วงกบระเบียงบน .80x2.00
1,850.00
D000055
วงกบหน้าบ้าน .90x2.00
2,300.00
D000060
วงกบหน้าบ้าน 1.60x2.00
2,370.00
D000065
วงกบหน้าบ้าน 1.60x2.20
1,300.00
D000075
วงกบห้องเก็บของ .70x.90
580.00
D000080
วงกบห้องเก็บของ .70x1.80
660.00
D000090
วงกบห้องเก็บของ 1.05x1.00
600.00
D000100
วงกบห้องน้ำ .70x2.20
820.00
D000105
วงกบเก็บของ .80x.85 (6 ม.)
580.00
D000106
วงกบเก็บของ .60x1.00 (บ้านแฝด)
580.00
D000107
วงกบเก็บของ .80 x 1.00
580.00
D000110
วงกบ 70x1.20 ม.
550.00
E000001
กระเบื้องบอลลี่เบส 12x12
169.00
E000002
กระเบื้องอิฐเนินวิวขาว 12x12
154.00
E000005
กระเบื้องแกมมาเนื้อ 12x12
173.00
E000006
กระเบื้อง 16x16 เซอร์นาวู๊ดบราวน์
180.00
E000007
กระเบื้อง 16x16 เมดิสันเนื้อ
180.00
E000008
กระเบื้อง 16x16 ซาร์โดนิก เบจ
180.00
E000009
กระเบื้องขาวเวียดนาม 10x16
170.00
E000010
กระเบื้องขาวผ่อง 8x8
190.00
E000011
กระเบื้อง 12x12 ผนึกจินดาเทา
154.00
E000012
กระเบื้อง 12x12 ผนึกจินดาชมพู
154.00
E000013
กระเบื้อง 12x12 ผนึกจินดาเขียว
154.00
E000014
กระเบื้อง 12x12 ปาริโอ้เทา
140.00
E000015
กระเบื้องขาวลออทิพย์ 8x10 ผนังห้องครัว
195.00
E000020
กระเบื้องขาวลออทิพย์ 8x10 ผนังห้องน้ำ
195.00
E000025
กระเบื้องเพชรเกษรชมพู 8x8
168.00
E000030
กระเบื้องเพชรเกษรฟ้า 8x8
168.00
E000031
กระเบื้องเพชรเกษรเขียว
168.00
E000032
กระเบื้อง12x12 วิลล์เทาเข้ม
175.00
E000033
เมททิลลิโก้น้ำตาล 8x12
640.00
E000034
กระเบื้อง 16x16 มณีวรรณเกรย์
170.00
E000035
กระเบื้องเรืองปฐวีขาว 12x12
154.00
E000040
กระเบื้องโรงรถน้ำตาล
154.00
E000045
กระเบื้องโรงรถเนื้อ
154.00
E000050
กระเบื้องอิมพลาล่าชมพู 8x10
173.00
E000055
กระเบื้องโอเรียลทอลฟ้า 8x10
195.00
E000056
กระเบื้องเขียวเลมอน 8x10
210.00
E000065
แกรนิโต้ .60x.60 นาโน
302.40
E000067
แกรนิโต้นาโน .60x.60
252.00
E000068
แกรนิโต้ .60x.60 ดำ
462.24
E000070
คิ้วขาว
13.00
E000071
จมูก 10 เซน (แฝด)
240.00
E000075
ยาแนวขาวมะลิวัลย์
14.00
E000080
ยาแนวครีมลำดวน
18.00
E000081
ยาแนวน้ำตาล
18.00
E000085
ยาแนวเทาพิราบ
18.00
E000095
ตะแกรงกันกลิ่น
120.00
E000096
ตะแกรงกันกลิ่น 4 นิ้ว
265.00
E000100
น้ำยากันซึม
85.00
E000105
จมูกบันได
140.00
E000106
จมูกบันไดเทา
140.00
E000107
จมูกบันไดน้ำตาล
140.00
F000001
ตัวต่อ ผ.บ. เหล็ก
15.00
F000005
ท่อแป๊ป 4 หุน 1 เมตร
120.00
F000006
ข้องอแป๊ป 4 หุน
15.00
F000008
ท่อPVC 2.5 นิ้ว
156.00
F000009
ข้องอ 90 2.5 นิ้ว
19.00
F000010
ข้องอ 45 3 นิ้ว
28.00
F000015
ข้องอ 45 4 นิ้ว
60.00
F000020
ข้องอ 90 1 นิ้ว
8.00
F000025
ข้องอ 90 1.5 นิ้ว
6.00
F000030
ข้องอ 90 2 นิ้ว
11.00
F000040
ข้องอ 90 3 นิ้ว
34.00
F000045
ข้องอ 90 4 นิ้ว
70.00
F000050
ข้องอ 90 4 หุน
4.00
F000055
ข้องอ 90 6 หุน
5.00
F000060
ข้องอเกลียวนอก 4 หุน
10.00
F000062
ข้องอเกลียวนอก 1 นิ้ว
15.00
F000063
ข้องอเกลียวใน 1 นิ้ว
16.00
F000065
ข้องออากาศ 4 นิ้ว
90.00
F000070
ต่อตรง 1 นิ้ว
6.00
F000075
ต่อตรง 2 นิ้ว
7.00
F000079
ต่อตรง 2นิ้ว ลด 1นิ้ว
18.00
F000080
ต่อตรง 2 ลด 1.5 นิ้ว
10.00
F000082
ต่อตรง 2.5 นิ้ว ลด 2 นิ้ว
30.00
F000085
ต่อตรง 1.5 นิ้ว
5.00
F000086
บอลวาลว์ PVC 1.5 นิ้ว
120.00
F000087
บอลวาลว์ PVC 3 นิ้ว
390.00
F000090
บอลวาลว์ PVC 4 หุน
30.00
F000092
ต่อตรง 2.5 นิ้ว
14.00
F000095
ต่อตรง 3 นิ้ว
20.00
F000100
ต่อตรง 4 นิ้ว
30.00
F000105
ต่อตรง 4 หุน
3.00
F000110
ต่อตรงเกลียวนอก 4 หุน
4.00
F000115
ต่อตรงเกลียวนอก 6 หุน
5.00
F000120
ต่อตรงเกลียวนอก 1 นิ้ว
6.00
F000125
ต่อตรงเกลียวใน 4 หุน
3.00
F000126
ต่อตรงเกลียวใน 1.5 นิ้ว
15.00
F000127
ต่อตรงเกลียวใน 2 นิ้ว
25.00
F000130
ท่อ PVC 1 นิ้ว
85.00
F000135
ท่อ PVC 1.5 นิ้ว
75.00
F000140
ท่อ PVC 2 นิ้ว
110.00
F000150
ท่อ PVC 3 นิ้ว
245.00
F000155
ท่อ PVC 4 นิ้ว
390.00
F000160
ท่อ PVC 4 หุน
45.00
F000165
ท่อ PVC 6 หุน
55.00
F000170
สามทาง 1 นิ้ว
12.00
F000175
สามทาง 2 นิ้ว
15.00
F000177
สามทาง 2.5 นิ้ว
25.00
F000180
สามทาง 4 นิ้ว
90.00
F000185
สามทาง 4 หุน
5.00
F000187
สามทาง 1.5 นิ้ว
12.00
F000188
สามทาง 3 นิ้ว ลด 1.5 นิ้ว
35.00
F000189
สามทาง 1.5 นิ้ว ลด 4 หุน
25.00
F000190
ลดเหลี่ยมสั้น 1 นิ้วลด 6 หุน
10.00
F000195
ลดเหลี่ยมสั้น 1 นิ้วลด 4 หุน
10.00
F000200
อุดตาย 4 หุน
3.00
F000202
อุดตาย 1.5 นิ้ว
14.00
F000204
อุดตาย 3 นิ้ว
50.00
F000205
อุดเกลียวนอก 4 หุน
3.00
F000206
อุดเกลียวนอก 2 นิ้ว
20.00
F000210
บอลวาล์วเหล็ก 4 หุน
90.00
F000215
บอลวาล์วเหล็ก 6 หุน
130.00
F000220
เข็มขัดรัดท่อ PVC 4 หุน
3.00
F000225
เข็มขัดรัดท่อ PVC 3 นิ้ว
8.00
F000226
เข็มขัดรัดท่อ PVC 2.5 นิ้ว
8.00
F000227
เข็มขัดรัดท่อ 4 นิ้ว
10.00
F000230
เกลียวใน 4 หุน
5.00
F000233
ท่ออากาศเทา 4 นิ้ว
300.00
F000235
กาว 500g
250.00
F000240
กาว 100 กรัม
60.00
F000241
ลวดขาว
1,250.00
F000255
แกรนิต 60 x 90
513.00
F000260
แกรนิต 60 x 100
690.00
F000265
แกรนิต 60 x 130
897.00
F000267
แกรนิต 60 x 1.50
1,035.00
F000270
แกรนิต 60 x 190
1,105.80
F000275
แกรนิต 60 x 210
1,449.00
F000277
แกรนิต 60 x 2.20
1,254.00
F000278
แกรนิต .60x1.20
698.40
H000003
ไม้อัด 4 มิล
200.00
H000005
ไม้ 0.5x2x4.00
72.00
H000010
ไม้ 1.5x3x3.50(ฝ้า)
120.00
H000011
ไม้ 1.5x3x3.50
100.00
็H00003
สมาร์ทบอร์ด 16 มิล
635.00
H000030
ไม้ 1x2x4.00
132.00
H000032
ฝ้าลายไม้ระบายอกาศ
51.00
H000033
ไม้เชิงชาย 6 นิ้ว
150.00
H000034
สมาร์บรอด 6 มิล
235.00
H000035
ไม้เอนกประสงค์คอนวู๊ด 2 นิ้ว
130.00
H000040
ไม้คอนวู๊ด 11 นิ้ว
355.00
H000045
ไม้คอนวู๊ด 8 นิ้ว
440.00
H000050
ไม้เฌอร่า 6 นิ้ว
68.00
H000055
ไม้เฌอร่า 8 นิ้ว
91.00
H000060
ไม้ระแนง 3 นิ้ว
38.00
H000065
ไม้รั้ว 4
116.00
H000066
แผ่นวีว่า 8 มิล
410.00
H000067
กาวปาร์เก้ 50 โล
2,050.00
H000070
ไม้ราวบันได 1.5 x 4 x 2.5
312.50
H000075
ไม้ราวบันได 1.5 x 4 x 3.5
437.50
H000080
ลูกกรง 2x2x2.50
237.50
H000085
เชลไดร์ท
500.00
H000090
เสา 4 x 4 x 120
490.00
H000095
แผ่นเรียบ 6 มิล
220.00
H000098
ซีเมนต์บร์อด 20 มิล
820.00
H000099
สมาร์บอร์ด 4 มิล
140.00
H000100
แผ่นเรียบ
150.00
H000101
ไม้แบบ 1x6x2.50
119.70
H000102
ไม้แบบ 1x8x2.50
159.60
H000103
ไม้แบบ 1x10x2.50
205.20
H000105
ไม้แบบ 1x6x3.00
143.64
H000106
ไม้แบบ 1x6x2.00
95.76
H000107
ไม้แบบ 1x8x2.00
127.68
H000108
ไม้แบบ 1x10x2.00
164.16
H000110
ไม้แบบ 1x8x3.00
181.00
H000111
ไม้แบบอัด 1x8x3.00
175.00
H000115
ไม้แบบ 1x10x3.00
246.24
H000116
ไม้แบบอัด 1x10x3.00
225.00
H000117
ไม้แบบ 1x6x3.50
167.58
H000118
ไม้แบบ 1x8x3.50
223.44
H000119
ไม้แบบ 1x10x3.50
287.28
H000120
ไม้แบบ 1x6x4.00
191.52
H000125
ไม้แบบ 1x8x4.00
255.36
H000130
ไม้แบบ 1x10x4.00
328.32
H000131
ไม้แบบ 1x8x5.00
319.20
H000132
ไม้แบบ 1x10x5.00
410.40
H000133
ไม้แบบ 1x8x4.50
287.28
H000134
ไม้ยูคา 4x4.00
65.00
H000135
ไม้ยูคา 3x3.00 (ไทยวารี)
27.00
H000137
ไม้ยูคา 3x4.00
48.00
H000138
ไม้ยูคา 2x3.00
18.00
H000140
ไม้ยางพารา 1x2x1.00
10.00
H000145
ไม้ยางพารา 1x3x1.00
13.00
H000146
ไม้เต็งใส 1.5x8x4.00
1,292.00
H000148
ไม้แบบ 1x8x6.00
383.04
H000150
ไม้ 1.5x3x4.00
115.00
H000155
ไม้ 1.5x3x3.00
87.00
H000156
ไม้ 1.5x3x2.50
67.00
H000157
ไม้ 1.5x3x2.00
41.00
H000158
ไม้ 1.5x3x1.50
27.00
H000159
ไม้แบบ 1x6x5.00
239.40
H000160
ไม้อัด 10 มิล B (ไทยวารี)
300.00
H000161
ไม้เต็ง 3x3x4.00
903.00
H000165
ไม้ 1.5x3x1.00
18.00
H000170
ราวบันได 1.5x4x2.50
450.00
H000175
ราวบันได 1.5x4x3.50
950.00
H000180
เสา 4x4x1.20
750.00
H000185
ลูกกรง 2x2x0.8
120.00
H000187
ไม้ไผ่ต 3x8.00
80.00
H000188
ไม้ยูคา 6 x 6.00
250.00
H000189
ไม้อัด 15 มิล เคลือบ
660.00
H000190
ไม้ 1.5x3x3.50 (มาโนช)
140.00
H000192
ไม้ 1x2x4.00 ("ไม่ใส)
70.00
H000194
ไม้ 0.5x2x4.00 (มาโนช)
72.00
H000195
ไม้ 1x2x3.00
75.00
H000199
ไม้ยาง 1x2x1.00 (มาโนช)
8.00
H000200
ไม้ยาง 1x3x1.00 (มาโนช)
13.00
H000201
ไม้แบบกะบาก 1x8x4.50 (มาโนช)
495.00
H000202
ไม้ 1.5x3x1.00 (มาโนช)
17.00
H000203
ไม้ยูคา2x3.00 (มาโนช)
18.00
H000204
ไม้ยูคา3x3.00 (มาโนช)
27.00
H000205
ไม้ยูคา4x4.00 (มาโนช)
60.00
H000206
ไม้อัด 10 มิล B (มาโนช)
330.00
H000207
ไม้ยูคา3x4.00 (มาโนช)
50.00
H000208
ไม้ไฝ่ป่า 3x6.00 (มาโนช)
60.00
H000209
ไม้แบบกะบาก 1x10x4.00 (มาโนช)
520.00
H000210
ไม้แบบกระบาก 1x6x3.00 (มาโนช)
210.00
H000211
ไม้แบบกระบาก 1x6x3.50 (มาโนช)
280.00
H000212
ไม้แบบกระบาก 1x6x4.00 (มาโนช)
300.00
H000213
ไม้แบบกระบาก 1x8x2.50 (มาโนช)
275.00
H000214
ไม้แบบกระบาก 1x8x3.00 (มาโนช)
300.00
H000215
ไม้แบบกระบาก 1x8x3.50 (มาโนช)
350.00
H000216
ไม้แบบกระบาก 1x8x4.00 (มาโนช)
440.00
H000217
ไม้แบบกระบาก 1x10x5.00 (มาโนช)
650.00
H000218
ไม้แบบกระบาก 1x10x3.00 (มาโนช)
390.00
H000219
ไม้แบบกระบาก 1x10x3.50 (มาโนช)
455.00
H000220
ไม้ 1.5x3x4.00 (มาโนช)
158.00
H000221
ไม้ 1.5x3x2.00 (มาโนช)
70.00
H000222
ไม้ 1.5x3x1.50 (มาโนช)
45.00
H000223
ไม้ 1.5x3x3.00 (มาโนช)
118.00
H000224
ไม้แบบกะบาก 1x10x2.50 (มาโนช)
300.00
H000225
ไม้แบบกระบาก 1x6x2.00 (มาโนช)
150.00
H000226
ไม้แบบกะบาก 1x8x5.00 (มาโนช)
500.00
H000227
ไม้แบบกระบาก 1x8x2.00 (มาโนช)
220.00
H000228
ไม้แบบกะบาก 1x10x3.00 (ไทยวารี)
390.00
H000229
ไม้แบบกระบาก 1x10x4.00 (ไทยวารี)
479.00
H000300
ไม้แบบกะบาก 1x8x3.00 (ไทยวารี)
285.00
H000301
ไม้แบบกระบาก 1x8x2.50 (ไทยวารี)
238.00
H000302
ไม้แบบกะบาก 1x8x3.50 (ไทยวารี)
332.00
H000303
ไม้แบบกระบาก 1x8x6.00 (ไทยวารี)
613.00
H000304
ไม้แบบกะบาก 1x8x4.00 (ไทยวารี)
380.00
H000305
ไม้แบบกระบาก 1x6x2.50 (ไทยวารี)
189.00
H000306
ไม้แบบกะบาก 1x6x3.00 (ไทยวารี)
210.00
H000307
ไม้แบบกระบาก 1x6x3.50 (ไทยวารี)
245.00
H000308
ไม้แบบกระบาก 1x8x5.00 (ไทยวารี)
480.00
H000309
ไม้แบบกระบาก 1x10x2.00 (ไทยวารี)
260.00
H000311
ไม้แบบกระบาก 1x6x4.00 (ไทยวารี)
301.00
H000312
ไม้แบบกระบาก 1x6x2.00 (ไทยวารี)
140.00
H000313
ไม้แบบกะบาก 1x8x2.00 (ไทยวารี)
190.00
H000315
ไม้แบบกระบาก 1x10x5.00 (ไทยวารี)
610.00
H000317
ไม้แบบกระบาก 1x10x3.50 (ไทยวารี)
419.00
H000319
ไม้แบบกระบาก 1x10x2.50 (ไทยวารี)
300.00
H000320
ไม้แบบกระบาก 1x6x5.00 (ไทยวารี)
350.00
J000005
บานประตู PVC .70x2.00
750.00
J000010
บานประตู PVC .70x2.20
840.00
J000015
บานประตูบานเลื่อน 1.00x1.70
3,300.00
J000020
บานประตูภายใน .80x2.00
650.00
J000025
บานประตูภายใน .80x2.20
2,230.00
J000026
บานประตูภายใน .80x2.16
2,550.00
J000030
บานประตูระเบียง .80x2.00
2,500.00
J000031
บานประตูครัวข้าง .70x2.00
2,461.00
J000035
บานประตูหน้าบ้าน .80x2.00 บังใบ
2,200.00
J000040
บานประตูหน้าบ้าน .80x2.20 บังใบ
2,450.00
J000045
บานประตูหน้าบ้าน .90x2.00
680.00
๋J00005
บานห้องเก็บของ .60x1.00 (แฝด)
800.00
J000050
บานประตูหลังบ้าน .80x2.00
1,950.00
J000054
บานเก็บของ .40x1.00 บังใบ
1,200.00
J000055
บานประตูห้องเก็บของ .50x1.05
1,200.00
J000056
บานประตูเก็บของ 40x85 ท.ฮ.6
800.00
J000060
บานประตูห้องเก็บของ .70x.90
800.00
J000065
บานประตูห้องเก็บของ .70x1.80
2,550.00
J000070
บานประตูห้องเก็บของ .70x2.20
4,000.00
J000071
บานประตูเก็บของ .70x2.00
2,550.00
J000072
ขอสับรมดำ
30.00
J000075
บานพับรมดำ
18.00
J000080
บานพับสแตนเลส
30.00
J000090
มือจับสแตนเลส
35.00
J000100
มือจับรมดำ
20.00
J000105
มือจับฝังบานเลื่อน
15.00
J000110
ลูกบิดรมดำ
115.00
J000115
ลูกบิดสแตนเลส
200.00
J000120
กลอนรมดำ
35.00
J000125
กลอนสแตนเลส
22.00
J000130
กาวร้อน
30.00
J000135
กันกระแทรก
35.00
J000140
รางเลื่อน 1 เมตร
150.00
J000145
ลูกล้อรางเลื่อน
125.00
K000005
กระจก
180.00
K000010
กล่องกระดาษ
305.00
K000015
กล่องสบู่
295.00
K000020
ก๊อกซิ้งล้างจาน
179.00
K000025
ก๊อกทองเหลือง
50.00
K000030
ก๊อกผสม
1,230.00
K000035
ก๊อกฝักบัว
150.00
K000040
ก๊อกอ่างล้างหน้า
190.00
K000050
ชักโครก
2,745.00
K000055
ซิ้งล้างจาน
1,590.00
K000060
ท่อชาร์ป 10 นิ้ว
80.00
K000065
ท่อน้ำทิ้ง
150.00
K000070
เทปพันเกลียว
26.00
K000075
นิปเปิ้ล 4 หุน
12.00
K000080
ปูนซีเมนต์ขาว
245.00
K000085
แผ่นใส 60 x 80
320.00
K000090
ฝักบัว
180.00
K000100
ฝาครอบท่อย่น
15.00
K000101
เข็มขัดรัดท่อย่น
15.00
K000105
ฝาส้วมPVC
50.00
K000110
อ่างล้างหน้า (ผัง)
1,086.00
K000120
สายน้ำดี 18 นิ้ว
90.00
K000125
สายน้ำดี 24 นิ้ว
110.00
K000130
สายชำระ
160.00
K000135
อ่างอาบน้ำ
6,250.00
K000140
สะดืออ่าง
130.00
K000145
ราวแขวนผ้า
210.00
K000146
สะดือซิ้งล้างจาน
300.00
K000150
กระจก .60x.90
315.00
K000155
กระจก .60x1.05
530.00
K000160
อ่างล้างหน้า (เสียบ)
620.00
K000165
ท่อย่นซิ้งล้างจาน
100.00
K000170
สะดืออ่างอาบน้ำ(กล่องฟ้า)
390.00
K000175
ชักโครกนั่งยอง
700.00
L000001
สีน้ำ 129
730.00
L000002
ลูกดิ่ง(เหลือง)
280.00
L000003
ผ้าฟางลาย
650.00
L000005
สีน้ำ 111
810.00
L000006
สีน้ำเทา(บ้านแฝด)139
810.00
L000007
สีน้ำ 143
810.00
L000010
สีน้ำ 164
810.00
L000015
สีน้ำ 555
590.00
L000020
สีน้ำ 566
590.00
L000021
สีน้ำ 163
810.00
L000022
สีน้ำ 7798 (เขียว)
1,200.00
L000025
สีน้ำ 7767
1,200.00
L000030
สีน้ำ 7880
1,200.00
L000031
สีน้ำ 7981 (ส้ม)
1,200.00
L000032
สีน้ำ 8761
1,200.00
L000034
สีน้ำ 8758
1,200.00
L000035
สีน้ำมัน 100
375.00
L000037
สีน้ำมัน(ดำ)
375.00
L000040
สีน้ำมัน 115
375.00
L000045
สีน้ำมัน 404
375.00
L000050
น้ำมันสน
390.00
L000055
สีฝุ่นแดง
80.00
L000060
สีฝุ่นเหลือง
90.00
L000065
สีไม้แดง I150
305.00
L000066
สีไม้โอ๊ค I143
305.00
L000070
สีรองพื้นปูนใหม่
800.00
L000075
สีกันสนิมส้ม
1,350.00
L000080
สีกันสนิมเทา
250.00
L000081
สีกันสนิมเทา(ใหญ่)
1,350.00
L000083
เคลือบคอนวูดยูรีเทน USO 531
214.00
L000084
ชุดเคลือบใสทับหน้า BU 3150
1,400.00
L000085
สีกันเชื้อราไม้
1,300.00
L000090
บอสนี่โป้ว
180.00
L000091
บอสนี่กรีต
190.00
L000092
ยิปซั่ม
230.00
L000093
ทินเนอร์เบอร์ 31
275.00
L000095
ทินเนอร์เบอร์ 41
275.00
L000100
ชุดสียอมบันไดคอนวู๊ด SE4106
2,090.00
L000101
ชุดย้อมบันได SE4107 (สีโอ๊ค)
2,090.00
L000145
ยูริเทนเคลือบ EL-9000
1,300.00
L000150
ทินเนอร์
460.00
L000155
กระดาษทรายขัดแห้ง
10.00
L000160
กระดาษทรายเบอร์ 3
7.00
L000170
น้ำยาผสม EH 200
157.00
L000175
น้ำยาผสม PH 300
275.00
L000180
ดินสอพอง
180.00
L000181
ยางมาตอย
2,375.00
L000185
กาวยาง
160.00
L000188
ถุงขยะดำ/กระสอบ
1,250.00
L000190
ผ้าใบ
550.00
L000194
แด๊ปหลอด
40.00
L000195
ซิลิโคนขุ่น
90.00
L000198
แอลกอฮอล์
280.00
L000199
สังกะสีเรียบ
530.00
L000200
แผ่นใสครัว 60x80
320.00
L000201
ร่มใหญ่
1,050.00
L000202
สีกันสนิมเทาถังใหญ่
1,450.00
L000205
สีรองพื้นปูนเก่า
1,150.00
L000215
ชุดสีเคลือบบันไดคอนวู๊ด
3,300.00
N000005
รางน้ำฝนสุขมงคง
6,580.50
N000010
รางน้ำฝนสุขทรัพย์
4,773.27
N000012
เพิ่มเติมงานอลูมิเนียม
30,000.00
N000014
เพิ่มอุปกรณ์รางน้ำ
595.00
N000015
ค่าแรงติดตั้งรางน้ำสุขมงคล
3,354.00
N000020
ค่าแรงติดตั้งรางน้ำสุขทรัพย์
2,860.00
N000021
อลูมิเนียม ท.ฮ. 6 เมตร (มุม )
51,150.00
N000022
อลูมิเนียม ท.ฮ. 6 เมตร ( ธรรมดา )
31,350.00
N000025
อลูมิเนียมทาวน์เฮ้าส์
30,600.00
N000030
อลูมิเนียมทาวน์เฮ้าส์(มุม)
49,400.00
N000031
อลูมิเนียมบ้านแฝด
108,500.00
N000032
อลูมิเนียม 5 ไร่
210,000.00
N000033
อลูมิเนียมตึกแสมดำ
57,000.00
N000035
อลูมิเนียมสุขทรัพย์
71,700.00
N000040
อลูมิเนียมสุขมงคล
59,800.00
N000043
อลูมิเนียมสุขภิรมย์(ใหม่)
77,550.00
N000045
อลูมิเนียมสุขภิรมย์
63,550.00
N000046
อลูมิเนียม อาคารพาณิชย์
48,000.00
N000047
อลูมิเนียมอาคารพาณิชย์ มุม
50,000.00
N000048
ฝ้าโรงรถบ้านเดี่ยว
13,500.00
N000049
อลูมิเนียมขาวส่วนต่าง
19,000.00
N000050
ถังบำบัดน้ำเสีย
3,500.00
N000052
ฝาถังบำบัดน้ำเสีย
250.00
N000053
ถังขยะ
4,000.00
N000055
แผ่นสะท้อนความร้อน
2,400.00
P000001
อิฐมวลเบา
15.52
P000002
อิฐมวลเบาB
17.50
P000003
ค่าขนส่งเที่ยวเล็ก
1,000.00
P000004
ค่าขนส่งเที่ยวใหญ่
3,600.00
P000005
ปูนแรดก่อรั้ว
90.95
P000006
อิฐเบา(ดำ)
14.45
P000007
อิฐบวลเบา(นายก)
19.26
P000010
ปูนก่ออิฐมวลเบา
156.22
P000015
ปูนแรดเททับหลัง
90.95
P000020
ปูนแรดปูพื้น
90.95
P000021
ปูน GROUT
320.00
P000022
ปูนกาว(ชมภู)
132.00
P000025
ปูนเสือพลัสเซี้ยม+ฉาบรั้ว
108.07
P000026
ปูนก่อสำเร็จ(เสือ)
69.55
P000027
ปูนฉาบสำเร็จ (นอก)
78.11
P000035
ปูนฉาบภายใน
83.00
P000040
ปูนฉาบภายนอก
83.00
P000041
ปูนฉาบ TPI (ใน)
102.00
P000042
ปูนฉาบ TPI (นอก)
102.00
P000043
ปูนช้างปอดแลน
138.03
P000044
ปูนฉาบสำเร็จ (ใน)
78.11
P000045
ปูน 300 เทตอม้อ + กันซึม
1,915.30
P000046
ปูน 300 เทตอม้อ + กันซึม(0.5 คิว)
957.65
P000050
ปูน 300 เทคานชั้นล่าง + กันซึม
1,915.30
P000051
ปูน 300 เทคานชั้นล่าง + กันซึม(0.5 คิว)
957.65
P000055
ปูน 300 เทเสาชั้นล่าง
1,861.80
P000056
ปูน 300 เทเสาชั้นล่าง (0.5 คิว)
930.90
P000060
ปูน 300 เทคานชั้นบน
1,861.80
P000061
ปูน 300 เทคานชั้นบน (0.5 คิว)
930.90
P000065
ปูน 300 เทเสาชั้นบน
1,861.80
P000066
ปูน 300 เทเสาชั้นบน (0.5 คิว)
930.90
P000070
ปูน 275 เทพื้นชั้นล่าง + กันซึม
1,872.50
P000071
ปูน 275 เทพื้นชั้นล่าง + กันซึม (0.5 คิว)
936.25
P000075
ปูน 275 เทพื้นชั้นบน
1,819.00
P000076
ปูน 275 เทพื้นชั้นบน (0.5 คิว)
909.50
P000080
ปูน 275 เทพื้นโรงรถ
1,819.00
P000081
ปูน 275 เทพื้นโรงรถ (0.5 คิว)
909.50
P000085
ปูน 300 เทปีกนก
1,861.80
P000086
ปูน 300 เทปีกนก (0.5 คิว)
930.90
P000090
ปูน 300 เทบันได
1,861.80
P000091
ปูน 300 เทบันได (0.5 คิว)
930.90
P000095
ปูน 300 เทคาน + เสารั้ว
1,861.80
P000096
ปูน 300 เทคาน + เสารั้ว (0.5 คิว)
930.90
P000098
ปูน 300 (เทฝาบ่อพัก)
1,861.80
P000099
ปูน 300 เทถนน
1,861.80
P000100
ปูน 300 เทราวี
1,861.80
P000101
ปูน 300 เทราวี (0.5 คิว)
930.90
P000105
ปูน 325
1,904.60
P000106
ปูน 325 ( 0.5 คิว )
952.30
P000107
ปูนทราย
1,900.00
P000108
ปูนสำเร็จ 180
1,776.20
P000110
ค่าขนส่งปูน
321.00
P000115
ปูน300+กันซึม (ตอม่อ)(ซีแพค)
2,038.35
P000120
ปูน300+กันซึม (คานล่าง)(ซีแพค)
2,038.35
P000125
ปูน275พื้นล่าง+กันซึม(ซีแพ็ค)
2,006.25
P000126
ปูน275พื้นล่าง+กันซึม(ซีแพ็ค)ครึ่งคิว
1,003.13
P000130
ปูน275พื้นบน(ซีแพ็ค)
1,899.25
P000135
ปูน300 คานบน(ซีแพ็ค)
1,931.35
P000140
ปูน300 เสาบน(ซีแพ็ค)
1,931.35
P000145
ปูน 300 บันได (ซีแพค)
1,931.35
P000150
ปูน 300 เสาล่าง (ซีแพค)
1,931.35
P000151
ปูน 300 เสาล่าง ครึ่งคิว(ซีแพค)
965.68
P000155
ปูน 275 โรงรถ (ซีแพค)
1,899.25
P000160
ปูน300 เทถนน (ซีแพค)
1,931.35
S000005
ถังเก็บน้ำ 700 ลิตร DOS
4,100.00
S000010
ถังเก็บน้ำ 1180 ลิตร DOS
4,800.00
S000015
ปั๊มน้ำฮิตาชิ 150 วัตต์
4,600.00
S000019
ปั๊มน้ำฮิตาชิ 350
6,700.00
S000020
ปั๊มน้ำฮิตาชิ 200 วัตต์
5,778.00
S000021
เหล็กดัดบ้านสุขมงคล
70,000.00
S000025
เหล็กดัด(ธรรมดา)
24,500.00
S000030
เหล็กดัด(มุม)
48,000.00
S000031
เหล็กดัด ท.ฮ. 6 ม.(ธรรมดา)
24,500.00
S000032
เหล็กดัด ท.ฮ. 6 ม (มุม)
48,000.00
S000033
เพิ่มเติมเหล็กดัด
1,400.00
S000035
กำจัดปลวก
7,000.00
S000040
ชุดสัญญาณกันขโมย(ใหญ่)
18,500.00
S000045
ชุดสัญญาณกันขโมย(เล็ก)
17,500.00
S000050
แอร์มิตซู13000BTU
27,000.00
S000055
แอร์ซัมซุง13000BTU
13,500.00
T000001
แผ่นพื้น .35x1.85
145.50
T000002
พื้นสำเร็จ.35x4.00
359.52
T000003
แผ่นพื้น .35 x 4.95
481.99
T000005
แผ่นพื้น ชั้นล่าง .35 x 1.45 (ท.ฮ.)
114.04
T000010
แผ่นพื้น ชั้นล่าง .35 x 1.95 (ท.ฮ.)
153.36
T000015
แผ่นพื้น ชั้นล่าง .35 x 2.25 (ท.ฮ.)
185.37
T000020
แผ่นพื้น ชั้นล่าง .35 x 2.45 (ท.ฮ.)
192.68
T000025
แผ่นพื้น ชั้นล่าง .35 x 2.75 (ท.ฮ.)
226.57
T000030
แผ่นพื้น ชั้นล่าง .35 x 3.80 (ท.ฮ.)
341.54
T000035
แผ่นพื้น ชั้นบน .35 x 2.45 (ท.ฮ.)
192.69
T000040
แผ่นพื้น ชั้นบน .35 x 3.45 (ท.ฮ.)
290.71
T000045
แผ่นพื้น ชั้นบน .35 x 3.95 (ท.ฮ.)
355.03
T000050
แผ่นพื้น ชั้นล่าง .35 x 3.15 (สุขทรัพย์)
265.42
T000055
แผ่นพื้น ชั้นล่าง .35 x 3.45 (สุขทรัพย์)
290.70
T000060
แผ่นพื้น ชั้นล่าง .35 x 3.95 (สุขทรัพย์)
355.02
T000065
แผ่นพื้น ชั้นบน .35 x 3.45 (สุขทรัพย์)
290.70
T000070
แผ่นพื้น ชั้นบน .35 x 3.95 (สุขทรัพย์)
355.03
T000075
แผ่นพื้น ชั้นล่าง .35 x 2.15 (สุขภิรมย์)
161.04
T000080
แผ่นพื้น ชั้นล่าง .35 x 2.00 (สุขภิรมย์)
157.29
T000085
แผ่นพื้น ชั้นล่าง .35 x 2.75 (สุขภิรมย์)
205.98
T000090
แผ่นพื้น ชั้นล่าง .35 x 2.95 (สุขภิรมย์)
232.01
T000095
แผ่นพื้น ชั้นล่าง .35 x 3.95 (สุขภิรมย์)
355.10
T000100
แผ่นพื้น ชั้นบน .35 x 2.00 (สุขภิรมย์)
157.29
T000105
แผ่นพื้น ชั้นบน .35 x 2.95 (สุขภิรมย์)
232.00
T000110
แผ่นพื้น ชั้นบน .35 x 3.95 (สุขภิรมย์)
355.02
T000115
แผ่นพื้น ชั้นล่าง .35 x 1.50 (สุขมงคล)
117.97
T000120
แผ่นพื้น ชั้นล่าง .35 x 2.05 (สุขมงคล)
161.23
T000125
แผ่นพื้น ชั้นล่าง .35 x 2.40 (สุขมงคล)
188.75
T000130
แผ่นพื้น ชั้นล่าง .35 x 3.45 (สุขมงคล)
290.71
T000135
แผ่นพื้น ชั้นล่าง .35 x 4.00 (สุขมงคล)
359.52
T000140
แผ่นพื้น ชั้นบน .35 x 1.50 (สุขมงคล)
117.96
T000145
แผ่นพื้น ชั้นบน .35 x 2.40 (สุขมงคล)
188.74
T000150
แผ่นพื้น ชั้นบน .35 x 3.45 (สุขมงคล)
290.70
T000155
แผ่นพื้นสำเร็จ .35x3.50
275.26
T000160
แผ่นพื้น (ชั้นล่าง) .35x1.95 ( 6 เมตร )
153.36
T000165
แผ่นพื้น (ชั้นล่าง) .35x2.95 ( 6 เมตร )
232.00
T000170
แผ่นพื้น (ชั้นล่าง) .35x3.15 ( 6 เมตร )
265.45
T000175
แผ่นพื้น (ชั้นล่าง) .35x3.55 ( 6 เมตร )
299.13
T000180
แผ่นพื้น (ชั้นล่าง) .35x3.95 ( 6 เมตร )
355.03
T000185
แผ่นพื้น (ชั้นบน) .35x2.95 ท.ฮ. 6 ม.
232.01
T000190
แผ่นพื้น (ชั้นบน) .35x3.55 ท.ฮ.6 ม.
299.13
T000192
พื้นสำเร็จ .35x3.40
286.50
T000193
พื้นสำเร็จ .35x3.95
355.03
T000194
พื้นสำเร็จ .35x2.95
232.01
T000195
พื้นสำเร็จ .35x2.00 (บ้านแฝด)
157.29
T000197
พื้นสำเร็จ .35x2.50 (บ้านแฝด)
193.08
T000199
พื้นสำเร็จ .35x2.95 (บ้านแฝด)
231.83
T000200
พื้นสำเร็จ .35x3.00 (บ้านแฝด)
235.93
T000201
พื้นสำเร็จ .35x3.50 (บ้านแฝด)
294.63
T000202
พื้นสำเร็จ .35x3.75
308.16
T000203
พื้นสำเร็จ .35x1.50
135.00
T000205
พื้นสำเร็จ .35x2.10
165.15
T000206
พื้นสำเร็จ .35x3.20
269.64
T000207
แผ่นพื้น 2.00
190.00
T000208
แผ่นพื้น 3.00
285.00
V000003
เข็มหกเหลี่ยม 2.00 ม.
150.00
V000004
เข็มหกเหลี่ยม 6 ม.
450.00
V000005
เข็มหกเหลี่ยม 4 เมตร
300.00
V000006
เสาเข็ม I 18x6 ม.
866.70
V000007
เสาเข็ม I 18 x 8 ม.
984.40
V000008
ค่าปั้นจั่นตอกเหมา
35,000.00
V000010
เสาเข็ม I 22 x 21 ม.
4,044.46
V000011
เสาเข็ม I 22 x 22 ม.
3,295.60
V000015
ค่าแรงตอกเสาเข็ม
1,070.00
V000018
ค่ารื้อและประกอบปั้นจั่น
8,560.00
V000020
เสาเข็ม I 22 x 4 ม.
556.40
V000025
เสาเข็ม I 22 x 8 ม.
1,455.20
V000030
เสาเข็ม I 30 x 21 ม.
5,460.00
V000031
เสาเข็ม I 30x9 ม.
2,340.00
V000035
เสาเข็ม I 22 x 18 ม.
3,081.60
V000036
เสาเข็ม I22 x 20ม.
3,424.00
V000040
เสาเข็ม I26x21 ม.
5,617.50
V000045
เสาเข็ม I26x18 ม.
4,547.50
V000047
เสาเข็ม I 26 x 20 ม
5,350.00
V000048
เสาเข็ม I26x19.50
4,590.30
V000049
เสาเข็ม I26x19.00
4,472.60